KURSOJ
ofertitaj dum studadsesioj
organizitaj de AIS

Signifo de la kolumnoj:

 • kolumno 2: kuranta numero de la sesio ene de la koncerna sesi-grupo
  La kolumnoj 1 kaj 2 konsistigas la ordig-kriterioj de la tabelo
 • kolumno 3: Mallongigita nomo de la sesio
 • kolumno 4: Nomoj de la docento(j)
 • kolumno 5: Titolo de la kurso
 • kolumno 6: Sekcio, en kiu la kurso okazis
 • kolumno 7: Kuranta numero de la kurso en la kombino sesio/sekcio
 • kolumno 8: Lingvo, en kiu(j) la kurso estis prezentata
 • kolumno 9: Nombro de studhoroj (po 45 min.)
 • kolumno 10: Nombro de formalaj studunuoj akireblaj per la kurso

  SESIO DOCENTOJ TITOLO
  1 1 SUS_1 Frank Enkonduko en la Kibernetikan Pedagogion 1 1 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 Muz^ic' Bazaj problemoj de futurologia pedagogio 1 2 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 Formizzi La influo de Immanuel Kant al la pedagogio 2 1 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 Agostini Perfektiga kurso A de la Internacia Lingvo 2 2 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 Maxwell Enkonduko en la Generativan Gramatikon 2 3 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 Szerdahelyi Perfektiga Kurso de la Internacia Lingvo 2 4 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 G^ug^ev La lingvo de la muziko kaj la muziko de la lingvo 2 5 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 De Smet Marmamuloj, kun speciala konsidero de Cetacoj 5 1 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 Maitzen Strukturo kaj evoluo de nia galaksio 5 2 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 Popov La malsanoj de salivglandoj 5 3 eo 8 1,0
  1 1 SUS_1 Marinov Nuntempaj ekologiaj problemoj de trafiko 6 1 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Frank Enkonduko en la kibernetikan psikologion 1 1 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Muz^ic' Futorologia pedagogio 1 2 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Ferretti Kibernetika fosfo-kalcia metabolismo kaj osta biologio 1 3 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Broczko Mikrokomputiloj 1 4 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Szerdahelyi Kontribuo de Leibniz al interlingvistiko 2 1 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 G^ug^ev Estetikaj kaj sociologiaj problemoj de interlingvistiko 2 2 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Pennacchietti Enkonduko en korelacian lingvistikon 2 3 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Mac Gill ILo por sciencistoj I 2 4 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Koutny ILo por sciencistoj II 2 5 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Szabó Enkonduko en komputilan grafikon 3 1 eo 8 1,0
  1 2 SUS_2 Alonso Núñez Enkonduko en relativec-teorion 5 1 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Chen Mezurado kaj analizado de certaj elementoj de la c^ina skriba lingvo 1 1 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Adcock Kibernetika pedagogio 1 2 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Muz^ic' Novaj esploroj pri klerigkibernetika futurologio 1 3 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Pennacchietti Enkonduko en korelacian gramatikon 2 1 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Lapenna Internacia Publika Juro 2 2 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Formaggio ILo por sciencistoj 2 3 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Quednau Statistika metodaro 3 1 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Pancer Erasmo de Roterdamo 4 1 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Roux Likenologio 5 1 eo 8 1,0
  1 3 SUS_3 Maitzen Interstela materio 5 2 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Muz^ic' Novaj impetoj en la pedagogia esplorado c^u dialektika progreso au^ pendola movado 1 1 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Stojêv Programado en Pascal 1 2 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Frank
  Lobin
  Specimenaj kalkuleblaj problemoj de klerigkibernetiko 1 3 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Neergaard
  Carlevaro
  Esperantologio 2 1 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Pennacchietti Historia topografio de Mezopotamio 2 2 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Sangiorgi
  Maxwell
  Lingvistiko 2 3 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Schulz ILo por sciencistoj: Vojoj al pli alta nivelo de nia lingvaj^o en ILo 2 4 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Dazzini ILo por sciencistoj 2 5 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Formaggio ILo por sciencistoj 2 6 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Schick Struktogramoj 3 1 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Angstl
  Pagliarani
  Pancer
  Colombin
  PRELEGSERIO: Elektitaj filozofiaj problemoj 4 1 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Kawamura Biokemio de nutrado 5 1 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Maitzen Strukturo kaj evoluo de steloj 5 2 eo 8 1,0
  1 4 SUS_4 Alsleben
  Pancer
  Tyblewski
  Eske
  PRELEGSERIO: Elektitaj morfosciencaj problemoj 6 1 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Frank Elementoj de la prospektiva klerigscienco 1 1 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Muz^ic' Enkonduko en la pedagogian futurologion 1 2 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Grego
  Bormann
  Ekonomiaj agadkampoj de metropoloj 2 1 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Dingeldein
  Meier
  Eksterlingvaj lingvo-priskribproceduroj (Metodologio de la dialektologio, sociolingvistiko kaj pragmalingvistiko) 2 2 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Carlevaro
  Frank
  Elementoj de psikiatria krimonologio 2 3 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Pennacchietti Enkonduko en la korelacian gramatikon kun reliefigo de vortordaj problemoj 2 4 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Amerio ILo por sciencistoj - rapidkurso por komencantoj kun antau^konoj 2 5 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Maxwell ILo por sciencistoj 2 6 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Schick Struktogramoj 3 1 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Angstl
  Strombach
  Enkonduko en la logikon 4 1 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Colombin
  Pagliarani
  Strombach
  Valorigaj kaj vortigaj problemoj sub filozofia vidpunkto 4 2 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Quednau Statistika metodaro 5 1 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Kawamura Proteinoj kiel nutraj^o 5 2 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Sachs Etaj malamikoj de la homa sano, parazitaj problemoj en tropikaj landoj 5 3 eo 8 1,0
  1 5 SUS_5 Eske
  Alsleben
  La problemaro de bildigo en elektitaj ekzemploj, ombrobildoj, omag^e al Johanna Koerten 6 1 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Lánský
  von Newiadomski-Kauffmann
  Pormedicinaj spertulsistemoj 1 1 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Companys
  Sangiorgi
  Weltner
  Lingva informacio kaj perkomputila lingvoinstruado 1 2 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Muz^ic' Valorado en la edukprocezo sistemeca trarigardo kaj praktikaj problemoj 1 3 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Fössmeier Enkonduko al la problemo de komputil-programa produktado 1 4 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Frank VIDEOKURSO: Elementoj de la Prospektiva Klerigscienco 1 5 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Frank VIDEOKURSO: Bazaj lau^kvantaj metodoj de la klerig- kaj lingvokibernetiko 1 6 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Bormann ILo por sciencistoj - kurso lau^ la rekta metodo por komencantoj kun bazaj konoj 2 1 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Formaggio ILo por sciencistoj II - parolekzercado 2 2 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Dingeldein
  Pennacchietti
  Fonologia lingvopriskribo. Konceptoj kaj aplikado 2 3 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Bormann Inter senlaboreco kaj inflacio 2 4 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Schulz Vojag^o kun la tempo. Sciencnivela uzo de la Internacia lingvo 2 5 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Frank VIDEOKURSO: ILo por sciencistoj 2 6 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Schick La programlingvo Pascal - Enkonduko por komencantoj 3 1 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Szabó Enkonduko en la stereografion 3 2 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Popovic Kalkulado de planedetaj orbitroj 3 3 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Minnaja Enkonduko en la matematikan lingvistikon 3 4 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Angstl Enkonduko en la logikon II 4 1 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Frank Strukturo kaj regularo de AIS 4 2 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Frank VIDEOKURSO: Strukturo kaj regularo de AIS 4 3 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Lewin Elektitaj aspektoj de algoj (phycology = algologio) 5 1 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Mielcarek Enkonduko en la tropikan biologion 5 2 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Quednau Statistika metodaro 5 3 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Maitzen La astronomiaj superteleskopoj surteraj kaj spacaj kaj iliaj celobjektoj 5 4 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Tyblewski Internacia turismo 6 1 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Pancer
  Alsleben
  Marinov
  Pachter
  La homaro ekmars^u al pli bona estonto lau^ principoj de ergonomiko per formado de pli sana medio en agrikulturo, hortikulturo, industrio kaj en c^iuj aliaj agadsferoj 6 2 eo 8 1,0
  1 6 SUS_6 Eske
  Alsleben
  Morfosciencaj esprimformoj antau^ komunikadmorala fono 6 3 eo 8 1,0
  1 7 PSUS_PL Schick Strukturo kaj funkciado de komputiloj 1 1 eo 8 1,0
  1 7 PSUS_PL Behrmann Internacia Lingvo por Sciencistoj 2 1 eo 8 1,0
  1 7 PSUS_PL Schulz
  Behrmann
  La Analiza Skolo 2 2 eo 8 1,0
  1 7 PSUS_PL Pennacchietti Novaj ekkonoj pri alfabeto 2 3 eo 8 1,0
  1 7 PSUS_PL Frank Strukturo kaj regularoj de AIS 4 1 eo 8 1,0
  1 7 PSUS_PL Minnaja Ekologiaj sistemoj 6 1 eo 8 1,0
  1 7 PSUS_PL Frank
  Pachter
  Medvedev
  Tyblewski
  Ekologio 6 2 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Barandovská ILo por sciencistoj 0 1 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Frank Enkonduko en la kibernetikan psikologion 1 1 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Minnaja Lingvo kaj matematika eduko 1 2 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Pennacchietti Komunaj karakterizoj de la semidaj lingvoj 2 1 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Holdgrün Elektitaj matematikaj temoj - ankau^ por nefakuloj 3 1 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Kiselman Konveksaj aroj kaj funkcioj 3 2 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Schick La fundamenta konstruado kaj la principa labor-metodo de komputiloj 3 3 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Angstl Enkonduko en la formalan logikon 4 1 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 De Smet Biologiaj nomenklaturoj: la tradiciaj kaj la alternativaj 5 1 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 De Smet
  Medvedev
  Ekologio 6 1 eo 8 1,0
  1 8 SUS_7 Pancer Diversaj aspektoj de agrikulturo kaj aliaj homaj agadoj kaj iliaj interrilatoj en diversaj regionoj kaj landoj 6 2 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Marin ILo por sciencistoj 0 1 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Fössmeier Enkonduko al la problemoj de programaj^-produktado 1 1 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Frank ILo por sciencistoj 1 2 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Schulz La sesa regulo 2 1 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Tyblewski Psikologio de interpersonaj rilatoj 2 2 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Skalniak Financaj problemoj de la aktuala ekonomia reformo en Pollando 2 3 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Skalniak
  Bormann
  Entreprenistaj strategioj kun ekzemploj en la branc^o varbado 2 4 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Frank VIDEOKURSO: Strukturo kaj regularo de AIS 4 1 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Quednau Statistika metodaro 5 1 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Quednau
  Brozi
  Fundamentaj scioj pri la nuklea fiziko 5 2 eo 8 1,0
  1 9 SUS_8 Pachter
  Marinov
  Simon
  Ullrich
  Ekologio kaj protektado de la natura kaj kultura medioj 6 1 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Parzyszek ILo por sciencistoj 0 1 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Frank Enkonduko en la klerigsciencon prospektivan 1 1 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Koutny Komputa lingvistiko 1 2 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Korj^enevskaja Pri la pentra arto de XIX-XX jarcentoj 2 1 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Skalniak Reformo de la banksistemo en Pollando kompare kun alilandaj sistemoj 2 2 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Wickström La teorio mikroekonomika el formala matematika vidpunkto 2 3 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Galor Enkonduko en g^eneralan sociologion 2 4 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Kuznecov Interlingvistiko 2 5 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Holdgrün Rapida enkonduko al integrado 3 1 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Minnaja Lingvo kaj instruado de matematiko 3 2 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Szabó Neeu^klida geometrio ne nur por fakuloj 3 3 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Quednau Enkonduko en la statistikan metodaron 5 1 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Tyblewski
  Medvedev
  Pachter
  Arbara ekologio 6 1 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Tyblewski Individuo en la civilizita socio 6 2 eo 8 1,0
  1 10 SUS_9 Teodorowicz-Todorowski Ekoarkitekturo 6 3 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Dazzini ILo por sciencistaj komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Ligesa ILo por sciencistaj progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Miszurow-Rafalski Kurso de esperantlingva stenografio - por progresintoj 0 3 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Frank Enkonduko en la klerigkibernetikon per la ekzemplo de la lingvo-orientiga instruado 1 1 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Fössmeier Elementoj de la komputa matematiko 1 2 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Korj^enevskaja C^efaj tendencoj de evoluo de franca dramoverkado kaj teatro en la 19-20 jarcentoj 2 1 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Kuznecov
  Barandovská
  Interlingvistiko 2 2 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Skalniak Rolo de la s^tato en la batalo kontrau^ inflacio 2 3 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Pennacchietti
  Yashovardhan
  La nuntempa situacio de la hindeu^ropaj lingvoj 2 4 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Minnaja Apliko al la lingvosciencoj de la teorio de la katastrofoj 3 1 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Quednau Baza statistiko por bio- kaj soci-sciencoj 5 1 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Kawamura Vitaminoj, historio de studado, precipe de A kaj C 5 2 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Medvedev Arbara ekologio 6 1 eo 8 1,0
  1 11 SUS_10 Tyblewski Valoroj en turismo internacia 6 2 eo 8 1,0
  1 12 PSUS_RO Frank ILo por sciencistoj - kurso por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  1 12 PSUS_RO Vrâjitoru ILo por sciencistoj - kurso por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  1 12 PSUS_RO Frank Enkonduko en klerigkibernetikon per la lingvo-orientiga instruado kiel aplikad-ekzemplo 1 1 eo 8 1,0
  1 12 PSUS_RO Dazzini Praktika kaj metodika paralela kurso de ILo kaj la itala 2 1 eo 8 1,0
  1 12 PSUS_RO Holdgrün Grupoj kaj reprezentaj^oj 3 1 eo 8 1,0
  1 12 PSUS_RO Frank Strukturo kaj regularo de AIS 4 1 eo 8 1,0
  1 12 PSUS_RO Sachs Ekologia parazitologio 5 1 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Chrdlová ILo por sciencistoj I - kurso por komencantoj kun la kono de la c^eh^a 0 1 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Formaggio ILo por sciencistoj II - kun antau^konoj 0 2 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Frank Bazaj metodoj de la klerigkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Fössmeier C^ifrado kaj g^ia rolo en la nova komunikado 1 2 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Wickström Enkonduko en la teorion de la merkatekonomio 2 1 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Barandovská-Frank Elektitaj verkoj de Komenio 2 2 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Dingeldein La malgrandaj g^ermanaj lingvoj 2 3 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Korj^enevskaja Nuntempa franca teatro 2 4 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Kuznecov Realeco kaj mitoj en interlingvistiko 2 5 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Holdgrün Pri la teorio de Galois 3 1 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Minnaja Enkonduko en la au^tomatan tradukon de natura lingvo 3 2 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Kiselman Distribucioj 3 3 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Szabó Projektiva geometrio 3 4 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Brc^ic'-Kostic' Problemoj en la nombroteorio - solvitaj kaj nesolvitaj 3 5 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Bociort La estetikaj ecoj de la vivo 4 1 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Sachs Ekologia parazitologio 5 1 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Quednau Baza statistika metodaro por bio- kaj soci-sciencoj 5 2 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Maitzen Ekologia astronomio 5 3 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Pióro Kemiaj afiksoj, nombroj, acidoj 5 4 eo 8 1,0
  1 13 PSUS_CS Tyblewski Medikreiga faktoraro de internacia turismo 6 1 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Boyadjieva ILo por sciencistoj I - por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Formaggio ILo por sciencistoj II - preparo por prelegontoj en ILo 0 2 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Frank Kalkulekzemploj de klerigkibernetikaj problemoj 1 1 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Korj^enevskaja El la historio de la rusa pentra arto 2 1 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Pennacchietti
  Barandovská-Frank
  Elektita verkaro de Komenio II 2 2 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Minnaja Enkonduko en la au^tomatan traktadon de natura lingvo 3 1 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Sachs
  Boyadjieva
  Vitaminoj - aminoj de la vivo (omag^e al OProf. S. Kawamura) 5 1 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Stoep-Bowitz Enkonduko en la zoogeografion 5 2 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 De Smet Biologiaj nomenklaturoj: la tradiciaj kaj la alternativaj 5 3 eo 8 1,0
  1 14 SUS_11 Tyblewski Psikosociaj facetoj de turismo 6 1 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Chrdlová ILo por sciencistoj kun bazaj antau^konoj 0 1 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Fössmeier Enkonduko al la formalaj lingvoj 1 1 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Frank Kibernetika transferteorio 1 2 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Pennacchietti
  Dingeldein
  Neplanitaj solvoj de lingvokomunikado 2 1 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Bormann Merkatekonomio 2 2 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Kuznecov G^enerala kaj speciala interlingvistiko 2 3 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Minnaja Formala lingvistiko inter komputilaj kaj naturaj lingvoj 3 1 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Holdgrün Kalkuloj en la nombroteorio 3 2 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Szabó Bazoj de la stereografio 3 3 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Frank
  Chrdle
  Statuto kaj regularoj de AIS 4 1 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Angstl Filozofiaj demandoj 4 2 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Dudich La sistemo Tero kaj g^iaj subsistemoj 5 1 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Boyadjieva Enzimoj en normo kaj patologio 5 2 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Tyblewski
  Medvedev
  Survoje al ekologia moralo 6 1 eo 8 1,0
  1 15 SUS_12 Tyblewski Individuo en la socia medio 6 2 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Boyadjieva ILo por sciencistoj (kun antau^konoj) 0 1 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Frank Kibernetika estetiko - instigo kaj aplikadkampo de la informacipsikologio 1 1 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Fössmeier Paradoksoj en la scienco 1 2 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Korj^enevskaja Pri la rusa pentrarto de la 20-a jarcento 2 1 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Barandovská-Frank La latina kiel lingvo internacia 2 2 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Bormann Ekonomiaj kaj interlingvistikaj elementoj de la Eu^ropa Unio 2 3 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Pennacchietti La judaj lingvoj 2 4 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Holdgrün Topologiaj grupoj 3 1 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Angstl Enkonduko en la logikon 4 1 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Boyadjieva
  Sachs
  Hormonoj: strukturo kaj meh^anismo de ilia efiko kaj kau^zoj malsanig^i 5 1 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Lewanderska
  Sachs
  Naturkuracado ekde antikveco g^is nun 5 2 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Maul
  Tyblewski
  Komunikadscienco kaj j^urnalistiko 6 1 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 Tyblewski Individuo en la socio 6 2 eo 8 1,0
  1 16 SUS_13 S^varcaité
  Tyblewski
  Erozio de la tero 6 3 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Wickström Internacia financekonomio 1 1 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Frank Klerigscienco prospektiva 1 2 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Szabó Komputila grafiko por komencantoj 3 1 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Holdgrün Enkonduko en la topologion 3 2 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Bociort Estetika valoro de la beletro 4 1 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Quednau Elementoj de la statistiko 5 1 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Lewanderska
  Tyblewski
  Popola kulturo de la slavoj 6 1 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Tyblewski Psikosocia problemaro de internacia turismo 6 2 eo 8 1,0
  1 17 SUS_14 Lewanderska
  Frank
  Praktika kurso pri au^dvida instruado 6 3 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Fössmeier C^ifrado kaj g^ia rolo en la nova komunikado 1 1 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Frank Kernaj rezultoj de klerigkibernetiko 1 2 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Pennacchietti
  Tosko
  Kamido-semidaj lingvoj 2 1 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Minnaja Naskig^o kaj evoluo de la nombroj 3 1 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Holdgrün PostScript 3 2 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Angstl Logiko 4 1 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Sellin Kibernetika sciencofilozofio 4 2 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Sachs Utiligado de sovag^aj bestoj 5 1 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Tyblewski Individuo en la homa medio 6 1 eo 8 1,0
  1 18 SUS_15 Sachs
  Lewanderska
  Inter ergonomiko kaj naturpopola medicina scienco 6 2 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Butan ILo por sciencistoj 0 1 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Frank Klerigkibernetiko - kernaj rezultoj kaj ilia kohereco 1 1 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Wickström Enkonduko en la ekonomikon de la mediprotektado 1 2 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Lobin Teorio kaj rezulto de la Lingvo-Orientiga Instruado 1 3 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Barandovská-Frank
  Kosecky
  Interlingvistiko 2 1 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Holdgrün
  Lewoc
  La arto komposti per LaTeX kaj TeX 3 1 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Holdgrün Analitiko por natursciencoj 3 2 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Minnaja Naskig^o kaj evoluo de la nombroj 3 3 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Sellin Kibernetika sciencofilozofio 4 1 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Lewanderska Enkonduko al historio kaj praktiko de naturkuracado 5 1 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Quednau Statistikaj metodoj en humansciencoj 5 2 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Maitzen Astronomio 5 3 eo 8 1,0
  1 19 PSUS_SK Tyblewski Formigado de sintenoj per asert-trejnado 6 1 eo 8 1,0
  1 20 SUS_16 Selten Ludoteorio 1 1 eo 8 1,0
  1 20 SUS_16 Frank Informacipsikologio 1 2 eo 8 1,0
  1 20 SUS_16 Bociort Pri la estetiko de la literatura (beletra) verko. Aktualaj kontroversoj 4 1 eo 8 1,0
  1 20 SUS_16 Sellin Logiko kaj ILo 4 2 eo 8 1,0
  1 20 SUS_16 Maitzen Strukturo kaj evoluo de nia galaksio 5 1 eo 8 1,0
  1 20 SUS_16 Tyblewski Kiel plibonigi la rilatojn kun aliaj sammedianoj 6 1 eo 8 1,0
  1 21 SUS_17 Frank Aplikadekzercoj de la klerigkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  1 21 SUS_17 Fössmeier Elektitaj metoderoj de komputilprogramado 1 2 eo 8 1,0
  1 21 SUS_17 Lobin
  Frank
  Lingvo-orientiga instruado 1 3 eo 8 1,0
  1 21 SUS_17 Pennacchietti La biblia rakonto de Suzana en literatur-historia konteksto 2 1 eo 8 1,0
  1 21 SUS_17 Holdgrün La programlingvo C 3 1 eo 8 1,0
  1 21 SUS_17 Angstl Praktiko. Demandoj pri agoteorio 4 1 eo 8 1,0
  1 21 SUS_17 Lewanderska
  Quednau
  Apliko de naturkuracmetodoj antikvaj kaj novaj 5 1 eo 8 1,0
  1 21 SUS_17 Lewanderska
  Grego
  Arto paroli: Oratoriko kaj retoriko - por instruistoj, diplomatoj kaj politikistoj 6 1 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Tuh^vatulina ILo por sciencistoj 0 1 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Tuh^vatulina Progresiga ILo-kurso 0 2 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Frank Informaciestetiko 1 1 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 von Newiadomski-Kauffmann
  Cisteian
  Streso 1 2 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Dörr
  Pennacchietti
  La verkaro de Karolo Pic^ 2 1 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Minnaja Problemoj pri tradukado al Esperanto el diversaj literaturaj g^enroj 2 2 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Korj^enevskaja C^efaj tendencoj en rusa kaj franca dramverkaroj 2 3 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Holdgrün Distribucioj 3 1 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Lewanderska-Quednau
  Quednau
  Unua helpo kaj enkonduko al anatomio kaj fiziologio 5 1 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 Maitzen La kometoj kaj la planedara ekologio 5 2 eo 8 1,0
  1 22 SUS_18 De Smet Cetacoj 5 3 eo 8 1,0
  1 23 PSUS_RU Tuh^vatulina Internacia Lingvo -- dau^riga kurso 0 1 eo 8 1,0
  1 23 PSUS_RU Barandovská-Frank Etnologio de Eu^ropo 2 1 eo 8 1,0
  1 23 PSUS_RU Sellin Kibernetika filozofio 4 1 eo 8 1,0
  1 24 SUS_19 Butan Paroliga Ilo-kurso 0 1 eo 8 1,0
  1 24 SUS_19 Frank Lingvo-orientiga instruado 1 1 eo 8 1,0
  1 24 SUS_19 Frank
  Poláková
  Trif
  Kohereco kaj enobjektigo en la komunikadkibernetiko 1 2 eo 8 1,0
  1 24 SUS_19 Pennacchietti Legendaj intermitaj riveroj 2 1 eo 8 1,0
  1 24 SUS_19 Pennacchietti
  Butan
  La digneco en la rumanaj baladoj 2 2 eo 8 1,0
  1 24 SUS_19 Holdgrün Specialaj funkcioj 3 1 eo 8 1,0
  1 24 SUS_19 Minnaja Diskutoj pri prioritatoj en matematikaj malkovroj 3 2 eo 8 1,0
  1 24 SUS_19 Maitzen Interstela materio 5 1 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Frank
  Lobin
  Lingvo-orientiga instruado 1 1 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Frank
  Galor
  Socio kaj personeco 2 1 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Barandovská-Frank
  Koutny
  Interkultura komunikado 2 2 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Angstl Elementa kurso pri logiko 4 1 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Lewanderska-Quednau
  Quednau
  Unua helpo en turismo 5 1 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Frank Klerigkibernetikaj kontribuoj por la planado kaj realigado de kursaro pri eu^rologio 6 1 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Barandovská-Frank Enkonduko en eu^rologion 6 2 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Minnaja Transnacieco en la scienco: profesoroj kaj studentoj tra la mondo 6 3 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Quednau
  Lewanderska-Quednau
  Aplikado de au^dvidaj kaj plurkanalaj rimedoj en instruado 6 4 eo 8 1,0
  1 25 SUS_20 Mielcarek Turisma geografio de la mondo 6 5 eo 8 1,0
  1 26 SUS_21 Tuh^vatulina Paroliga ILo-kurso 0 1 eo 8 1,0
  1 26 SUS_21 Frank Lernstirado kaj lernregulado 1 1 eo 8 1,0
  1 26 SUS_21 Minnaja C^eneroj por historio de la esperanto-literaturo 2 1 eo 8 1,0
  1 26 SUS_21 Holdgrün Nombroteoriaj perloj 3 1 eo 8 1,0
  1 26 SUS_21 Maitzen Nia Galaksio - la Lakta Vojo 5 1 eo 8 1,0
  1 26 SUS_21 Quednau
  Lewanderska-Quednau
  Aplikado de au^dvidaj kaj plurkanalaj rimedoj en instruado 6 1 eo 8 1,0
  1 27 SUS_22 Frank Aplikadekzemploj de la informaciteorio en la branc^oj de la komunikadkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  1 27 SUS_22 Fössmeier Kulturaj aspektoj de komputil-programado 1 2 eo 8 1,0
  1 27 SUS_22 Barandovská-Frank Etnolingvistiko de Eu^ropo 2 1 eo 8 1,0
  1 27 SUS_22 Holdgrün Topologiaj grupoj 3 1 eo 8 1,0
  1 27 SUS_22 Maitzen La ag^o de nia universo 5 1 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Pinter ILo por sciencistoj (komencantoj) 0 1 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Faloba ILo por sciencistoj (progresantoj) 0 2 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Butan ILo por sciencistoj (perfektiga kurso) 0 3 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Lobin Perkomputila instruado I 1 1 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Poláková Propedeu^tiko de klerigkibernetiko 1 2 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Frank Psikologiaj bazoj de didaktika programado 1 3 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Lobin Perkomputila instruado II 1 4 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Eichhorn Venena psikiatrio -- dau^ranta medicina skandalo 2 1 eo 8 1,0
  1 28 SUS_23 Poláková Amaskomunikiloj kaj multikultura socio 6 1 eo 8 1,0
  1 29 SUS_24 Frank
  Corsetti
  Planlingvopsikologio 1 1 eo 8 1,0
  1 29 SUS_24 Eichhorn Terapio de psikozoj: historio kaj nuntempo 2 1 eo 8 1,0
  1 29 SUS_24 Sudol/
  Rumin'ski
  Historio de pola diplomatio 2 2 eo 8 1,0
  1 29 SUS_24 Angstl Elementa kurso pri logiko 4 1 eo 8 1,0
  1 29 SUS_24 Quednau Bazaj konceptoj de geografia informprilaborado 5 1 eo 8 1,0
  1 29 SUS_24 Lobin
  Lewanderska-Quednau
  Kulturaj, edukaj kaj politikaj problemoj de Eu^ropa Unio 6 1 eo 8 1,0
  1 29 SUS_24 Poláková Amaskomunikiloj en multkultura edukado 6 2 eo 8 1,0
  1 29 SUS_24 Lechowski Turismaj kaj komunikaj asekuroj - eblecoj de laboro 6 3 eo 8 1,0
  1 30 SUS_25 Butan ILo-kurso por progresintoj 0 1 eo 8 1,0
  1 30 SUS_25 Quednau Datenbankoj 1 1 eo 8 1,0
  1 30 SUS_25 Pennacchietti Eroj por mezorienta kompara literaturo 2 1 eo 8 1,0
  1 30 SUS_25 Minnaja Eroj por historio de matematiko 3 1 eo 8 1,0
  1 30 SUS_25 Angstl Enkonduko en la logikon 4 1 eo 8 1,0
  1 30 SUS_25 Poláková
  Lewanderska-Quednau
  Preparado de filmoj por reportaria-reklama kaj instruada celoj 6 1 eo 8 1,0
  1 30 SUS_25 Quednau
  Lewanderska-Quednau
  Aplikado de au^dvidaj kaj plurkanalaj rimedoj en instruado 6 2 eo 8 1,0
  1 30 SUS_25 Frank
  Lobin
  Poláková
  Enkonduko al eu^rologio 6 3 eo 8 1,0
  1 31 SUS_26 Korj^enevskaja-Gouriou ILo-kurso por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  1 31 SUS_26 Butan ILo-kurso por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  1 31 SUS_26 Fössmeier Enkonduko al la teorio de strategiaj ludoj 1 1 eo 8 1,0
  1 31 SUS_26 Korj^enevskaja-Gouriou Alegorio en teatro 2 1 eo 8 1,0
  1 31 SUS_26 Barandovská-Frank Pri Latino sine flexione centjara 2 2 eo 8 1,0
  1 31 SUS_26 Minnaja Cardanus, Fermat, Fourier: tri kolonoj de la matematiko 3 1 eo 8 1,0
  1 31 SUS_26 Angstl Baza enkonduko en la propozlogikon kun ekzemploj kaj ekzercoj 4 1 eo 8 1,0
  1 31 SUS_26 Poláková Projektado 6 1 eo 8 1,0
  1 32 PSUS_BG Casquero de la Cruz ILo por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  1 32 PSUS_BG Bondar ILo por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  1 32 PSUS_BG Lobin
  Lewanderska-Quednau
  Stepniewski
  Leonov
  Edukado kaj instruado 2 1 eo 8 1,0
  1 32 PSUS_BG Frank La filozofia fono de AIS 4 1 eo 8 1,0
  1 32 PSUS_BG Popov
  Lewanderska-Quednau
  Stepniewski
  Boyadjieva
  Ekologio kaj sano 5 1 eo 8 1,0
  1 32 PSUS_BG Quednau Modeligo en la ekologio 5 2 eo 8 1,0
  1 32 PSUS_BG Lobin Eu^rologio 6 1 eo 8 1,0
  1 32 PSUS_BG Mielcarek Mikrolandoj de la mondo 6 2 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Boyadjieva ILo 1 (por komencantoj) 0 1 eo 10 1,0
  1 33 SUS_27 Korj^enevskaja-Gouriou ILo 2 (por progresintoj) 0 2 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Poláková
  Fössmeier
  Kreado de kursoj kaj didaktiko de elektronika instruado 1 1 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Frank
  Konnerth
  Elementoj de programita instruado 1 2 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Frank Elementoj de komunikad-kibernetiko 1 3 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Pennacchietti Transliterado en latinalfabeton de semidlingvaj,c^efe arabaj, vortoj kaj nomoj 2 1 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Korj^enevskaja-Gouriou Alegorio en teatro de Okcidenta Eu^ropo 2 2 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Vrâjitoru
  Tanc
  Lingvaj universaloj kaj universalaj lingvoj: lingvistikaj fundamentoj kaj unuaj plenums^tupoj de la eu^rolingvistika programo de Sibiu-Hermannstadt 2 3 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Angstl Enkonduko en la logikon 4 1 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Maitzen La eksplodo de astronomia scio dum la pasinta duonjarcento 5 1 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Quednau Enkonduko al la konkluda statistiko 5 2 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Lechowski Apliko de teorio de informemocia kampo en atingado de didaktik-edukaj kaj ekonomiaj sukcesoj 5 3 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Lobin
  Lewanderska-Quednau
  Eu^ropaj komunumoj kontrau^ lingvaj, religiaj kaj etnaj problemoj 6 1 eo 8 1,0
  1 33 SUS_27 Lobin
  Leonov
  Eu^ropa turismiko 6 2 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Tanc Ilo 1 (por komencantoj) 0 1 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Boyadjieva Ilo 2 (por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Leonov
  Evlogieva
  Enkonduko al la bulgara 0 3 eo/bg 8 1,0
  1 34 SUS_28 Casquero de la Cruz Enkonduko al la hispana 0 4 eo/es 8 1,0
  1 34 SUS_28 Poláková Amaskomunikiloj en multkultura socio 1 1 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Frank
  Tanc
  La Sibiua programo de eu^rolingvistiko 2 1 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Quednau Flau^ro kaj fau^no de Eu^ropio 5 3 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Popov
  von Newiadomski-Kauffmann
  Lewanderska-Quednau
  Boyadjieva
  Interdisciplina metodiko de nuligo de kronika sento de doloro 5 4 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Lobin
  Leonov
  Lewanderska-Quednau
  Boyadjieva
  Modernaj kaj tradiciaj metodoj de instruado 6 1 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Lobin
  Leonov
  Ekologio kaj turismo 6 2 eo 8 1,0
  1 34 SUS_28 Lobin
  Timermane
  La situacio de turismo en Latvio. La g^isnuna kaj estonta evoluo 6 3 eo 8 1,0
  1 35 SUS_29 Poláková
  Preradovic'
  Kreado de datenbanko (lau^ praktika ekzemplo) 1 2 eo 8 1,0
  1 35 SUS_29 Fössmeier Enkonduko al mas^ina tradukado 1 3 eo 8 1,0
  1 35 SUS_29 Fössmeier
  Tanc
  La Sibiua Programo de eurolingvistiko aplikata al europaj lingvoj 2 1 eo 8 1,0
  1 35 SUS_29 Vojác^ek Logiko 4 1 eo 8 1,0
  1 35 SUS_29 Angstl
  Macko
  La hegel-a fenomenologio de la spirito 4 2 eo 8 1,0
  1 35 SUS_29 Quednau Modeligo de la populacia dinamiko c^e bestoj kaj plantoj 5 1 eo 8 1,0
  1 35 SUS_29 Leonov Eko-turismo 6 1 eo 8 1,0
  1 35 SUS_29 Lewanderska-Quednau Bezonoj kaj postuloj pri ergonomiko kaj publikaj rilatoj 6 2 eo 8 1,0
  1 36 SUS_30 Fössmeier Objektema programado per la lingvo G^avo (Java) 1 1 eo 8 1,0
  1 36 SUS_30 Wickström Ekonomiko kaj lingvo 1 2 eo 8 1,0
  1 36 SUS_30 Minnaja La ideo de lingvo internacia en la deknau^a jarcento kaj la komenco de la Esperanta literaturo 2 1 eo 4 0,5
  1 36 SUS_30 Pennacchietti Pri la prepozicioj 2 2 eo 4 0,5
  1 36 SUS_30 Maitzen La Lakta Vojo - nia hejma galaksio 5 1 eo 8 1,0
  1 36 SUS_30 Lewanderska-Quednau "Public relations" en teorio pri entreprena ergonomiko 6 1 eo 4 0,5
  1 36 SUS_30 Preradovic' Labora ergonomiko 6 2 eo 4 0,5
  1 37 SUS_31 Konnerth ILo por komencantoj por ruman-lingvanoj 0 1 ro 4 0,5
  1 37 SUS_31 Fössmeier Enkonduko al Linukso 1 1 eo 8 1,0
  1 37 SUS_31 Pennacchietti Enkonduko en la maltan lingvon 2 1 eo 8 1,0
  1 37 PSUS_BA Quednau Geografia informprilaborado per la libera GIS-programo "GRASS" kaj la GIS-rilata GUI "QGIS" 5 1 eo 8 1,0
  1 37 PSUS_BA Lewanderska-Quednau Teknikoj kaj metodoj de mensa laboro kaj ergonomiaj mezuroj de fizikaj kaj de psikaj pen-elspezoj 6 1 eo 8 1,0
  1 37 PSUS_BA Preradovic' Informadika modelado 6 2 eo 8 1,0
  1 37 PSUS_BA Leonov Bazaj principoj de la religia turismo 6 3 eo 8 1,0
  2 25 K_SUS_20 Jakubovskaja Ruslando: kulturo kaj arto kaj la rusa lingvo 2 1 eo 8 1,0
  2 25 K_SUS_20 Sudol/ Najnowsza historia powszechna z elementami dyplomacji
  La moderna g^enerala historio kun elementoj de diplomatio
  2 2 pl 8 1,0
  2 25 K_SUS_20 Lechowski La teoriaj bazoj de la sukceso kaj felic^o surbaze de analogioj al fizikaj nocioj 5 1 eo 8 1,0
  2 25 K_SUS_20 Kowalczyk Walory przyrodnicze turystyki
  Naturaj valoroj de turismiko
  6 1 pl 8 1,0
  2 25 K_SUS_20 Zvara Slovakio: naturo kaj turismo 6 2 eo 8 1,0
  2 25 K_SUS_20 Grzebowska Tekniko de laboro de internacia vojag^gvidanto 6 3 eo 8 1,0
  2 25 K_SUS_20 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo 6 4 eo 8 1,0
  2 26 K_SUS_21 Barandovská-Frank
  Maitzen
  Astra, in Metamorphoseon Libris Ovidii commemorata, eorumque natura caelestis
  Steloj en la Metamorfozoj de Ovidio kaj ilia c^iela naturo
  2 1 la 8 1,0
  2 29 K_SUS_24 Bondar Cseh-metoda instruado de Esperanto 2 1 eo 8 1,0
  2 29 K_SUS_24 Galor Standardoj de la Eu^ropa civilizacio 2 2 eo 8 1,0
  2 29 K_SUS_24 Lewanderska-Quednau Naturkuracado 5 1 eo 8 1,0
  2 29 K_SUS_24 Kowalczyk Studium terenowe spostrzegania wielozmysl/owego krajobrazów
  Esploroj pri multsensoraj landpejzag^oj
  6 1 pl 8 1,0
  2 29 K_SUS_24 Leonov Informadiko kaj la ekologia ekspertizo 6 2 eo 8 1,0
  2 29 K_SUS_24 Zvara Ekologio en Altaj Tatroj 6 3 eo 8 1,0
  2 29 K_SUS_24 Grzebowska Laboro en turisma Esperanto-oficejo 6 4 eo 8 1,0
  2 29 K_SUS_24 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo en la jaroj 2001-2002 6 5 eo 8 1,0
  2 33 K_SUS_27 S^ilo Eu^ropunia juro 2 1 eo 8 1,0
  2 33 K_SUS_27 Pennacchietti Seminario pri kristana ekumeno 2 2 eo 8 1,0
  2 33 K_SUS_27 Herrmann-Pfandt
  Gäng
  Buddhismus. Schwerpunkte: Mahayana und Vajrayana
  Budhismo. Fokusoj: Mahajana kaj Vag^rajana
  2 3 de 12 1,5
  2 33 K_SUS_27 Lewanderska-Quednau
  Bartos
  Seb\H{o}k
  Alternativa medicino 5 1 eo/de/hu 16 2,0
  2 34 K_SUS_28 S^ilo Juro de Eu^ropa Unio - eventuala vojo al tutmonda juro 2 1 eo 8 1,0
  2 35 K_SUS_29 Boyadjieva Metabolo de la lipidoj kun emfazo pri la h^olesterolo 5 1 eo 8 1,0
  2 35 K_SUS_29 Lewanderska-Quednau Socia kibernetiko 6 1 eo 4 0,5
  2 37 K_SUS_31 Rössler La pola muziko kaj la mondo 2 1 eo 6 0,5
  3 1 BUS_1 Quednau Komputilaj retoj 1 1 eo 8 1,0
  3 1 BUS_1 Koutny Lingvo kaj kulturo 1 2 eo 8 1,0
  3 1 BUS_1 Galor Enkonduko en sociologion 2 1 eo 8 1,0
  3 1 BUS_1 Angstl Seminario pri logiko 4 1 eo 8 1,0
  3 1 BUS_1 Lechowski Teorio de felic^o 5 1 eo 8 1,0
  3 1 BUS_1 Lewanderska-Quednau Rapida helpo en turismo 5 2 eo 8 1,0
  3 1 BUS_1 Tyblewski Ekologio de turismo 6 1 eo 8 1,0
  3 1 BUS_1 Chrdle Profesia uzo de Esperanto en turismo 6 2 eo 8 1,0
  3 2 BUS_2 Quednau Komputilaj retoj 1 1 eo 8 1,0
  3 2 BUS_2 Barandovská-Frank Etnolingvistiko de Eu^ropo 2 1 eo 8 1,0
  3 2 BUS_2 Angstl Logiko 4 1 eo 8 1,0
  3 2 BUS_2 Lechowski Enkonduko en la teorion de felic^o 5 1 eo 8 1,0
  3 2 BUS_2 Lewanderska-Quednau La unua helpo en turismo 5 2 eo 8 1,0
  3 2 BUS_2 Tyblewski Turismiko 6 1 eo 8 1,0
  3 2 BUS_2 Zvara Slovakio 6 2 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Quednau Komputilaj daten-bankoj 1 1 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Sudol/ Lims^ang^oj en centra Eu^ropo en la 20-a jarcento 2 1 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Galor Enkonduko en la g^eneralan sociologion 2 2 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Lobin Enkonduko en la eu^rologion 6 1 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Lewanderska-Quednau Rajtoj kaj devoj de virinoj lau^leg^e kaj praktike 6 2 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Zvara Slovakio kaj g^ia naturo 6 3 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Leonov La rilatoj inter informscienco kaj turismiko 6 4 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Lewanderska-Quednau
  Ziamek
  Rajtoj kaj taskoj de la asocioj okupig^antaj pri infanoj en Pollando 6 5 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Pachter Germanio: Kulturo - Lingvoj - Turismo 6 6 eo 8 1,0
  3 3 BUS_3 Lechowski Turismaj kaj komunikaj asekuroj - eblecoj de laboro 6 7 eo 8 1,0
  3 4 BUS_4 Quednau Datenbankoj 1 1 eo 8 1,0
  3 4 BUS_4 Lewanderska-Quednau Preventa kaj kuraca naturmedicino 5 1 eo 8 1,0
  3 4 BUS_4 Lobin Enkonduko al eu^rologio 6 1 eo 8 1,0
  3 4 BUS_4 Mielcarek Minilandoj de Eu^ropo 6 2 eo 8 1,0
  3 4 BUS_4 Leonov Juraj aspektoj de ekologia turismo 6 3 eo 8 1,0
  3 5 BUS_5 Corsetti Psikolingvistiko de Esperanto 2 1 eo 8 1,0
  3 5 BUS_5 Frank Identeco de AIS 4 1 eo 8 1,0
  3 5 BUS_5 Lechowski Teorio de felic^o kaj sukceso 4 2 eo 8 1,0
  3 5 BUS_5 Quednau Fau^no kaj flau^ro de Eu^ropio 5 1 eo 8 1,0
  3 5 BUS_5 Stepniewski Grundo kaj varmeja efiko 5 2 eo 8 1,0
  3 5 BUS_5 Leonov Evoluo de la turismo en Eu^ropo 6 1 eo 8 1,0
  3 5 BUS_5 Lewanderska-Quednau La unua helpo en turismo kaj sanecaj dang^eroj dum veturado en tropikaj regionoj 6 2 eo 8 1,0
  3 6 BUS_6 Quednau Studado c^e AIS - nuna stato kaj perspektivoj 0 1 eo 8 1,0
  3 6 BUS_6 Lewanderska-Quednau
  Llanaj
  Binozi
  Lingvo, kulturo, religio, historio de balkanaj landoj 2 1 eo 8 1,0
  3 6 BUS_6 Lewanderska-Quednau Hindeu^ropaj lingvo, kulturo kaj folkloro 2 2 eo 16 2,0
  3 6 BUS_6 Lewanderska-Quednau Hindeu^ropaj lingvo kaj kulturo 2 3 eo 8 1,0
  3 6 BUS_6 Lewanderska-Quednau Plibonigado de lernprocezoj kaj laboro 5 1 eo 8 1,0
  3 6 BUS_6 Lewanderska-Quednau
  Emler
  Maciag
  Ergonomiko kaj manag^erismo - Plibonigado kaj sukceso en laboro 6 1 eo 16 2,0
  3 6 BUS_6 Lechowski Asekuroj en turismo 6 2 eo 8 1,0
  3 6 BUS_6 Mielcarek Trampingoj kaj trekingoj en la mondo 6 3 eo 8 1,0
  4 1 K_BUS_1 Bondar Seminario pri instruado de Esperanto 2 1 eo 8 1,0
  4 1 K_BUS_1 Sudol/ Wspól/czesna historia Europy centralnej
  Nuntempa historio de centra Eu^ropo
  2 2 pl 8 1,0
  4 1 K_BUS_1 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo 6 1 eo 8 1,0
  4 1 K_BUS_1 Grzebowska Labortekniko de vojag^gvidanto 6 2 eo 8 1,0
  4 2 K_BUS_2 Bondar Instruado de Esperanto 2 1 eo 8 1,0
  4 2 K_BUS_2 Sudol/ Wspól/czesna historia Europy S'rodkowej
  Nuntempa historio de Meza Eu^ropo
  2 2 pl 8 1,0
  4 2 K_BUS_2 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo 6 1 eo 8 1,0
  4 2 K_BUS_2 Grzebowska Tekniko de laboro de Esperanto-vojag^gvidanto 6 2 eo 8 1,0
  4 3 K_BUS_3 Kudrewicz Enkonduko en heraldikon kaj veksilologion 2 1 eo 8 1,0
  4 3 K_BUS_3 Kowalczyk Wielozmystowe spostrzeganie krajobrazów
  Multisensoraj landpejzag^oj
  6 1 pl 8 1,0
  4 3 K_BUS_3 Grzebowska Tekniko de laboro de internacia vojag^gvidanto 6 2 eo 8 1,0
  4 3 K_BUS_3 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo en la jaro 2000 6 3 eo 8 1,0
  4 4 K_BUS_4 Bondar Baza Cseh-kurso de Esperanto 0 1 eo 8 1,0
  4 4 K_BUS_4 Grzebowska Informacja turystyczna w biurze podróz'y
  Turisma informado en vojag^agentejo
  6 1 pl 8 1,0
  4 4 K_BUS_4 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo 2002 6 2 eo 8 1,0
  4 6 K_BUS_6 Casquero de la Cruz Hispanio - lingvoj kaj kulturo 2 1 eo 8 1,0
  4 6 K_BUS_6 Timermane Evoluo de turismo en Latvio 6 1 eo 8 1,0
  4 6 K_BUS_6 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo 2006 6 2 eo 8 1,0
  4 6 K_BUS_6 Grzebowska Kompendio por vojag^gvidantoj 6 3 eo 8 1,0
  4 6 K_BUS_6 Grzebowski Turisma geografio 6 4 eo 8 1,0
  9 1 VIRT_2004 Fössmeier Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj 1 1 eo 8 1,0
  9 1 VIRT_2004 Fössmeier Enkonduko al mas^ina tradukado 1 2 eo 8 1,0
  9 1 VIRT_2004 Fössmeier Internationalisierung (Mehrsprachigkeit) bei Rechnerprogrammen
  Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj
  1 3 de 8 1,0
  9 1 VIRT_2004 Fössmeier Einführung in die maschinelle Übersetzung
  Enkonduko al mas^ina tradukado
  1 4 de 8 1,0
  9 2 VIRT_2005 Ersze
  Imecs
  Tanc
  ILo por sciencistoj
  KKKK (ILoSc)
  0 1 eo 8 1,0
  9 2 VIRT_2005 Fössmeier Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj 1 1 eo 8 1,0
  9 2 VIRT_2005 Fössmeier Enkonduko al mas^ina tradukado 1 2 eo 8 1,0
  9 2 VIRT_2005 Frank Propedeŭtiko de la klerigscienco prospektiva
  KKKK (PR)
  1 3 eo 16 2,0
  9 2 VIRT_2005 Frank Klerigkibernetiko
  KKKK (BK)
  - sen prilaborado de taskoj
  1 4 eo 24 3,0
  9 2 VIRT_2005 Frank Klerigkibernetiko
  KKKK (BK)
  - kun prilaborado de taskoj
  1 5 eo 40 5,0
  9 2 VIRT_2005 Frank
  Maksimova
  Informaciteorio por komunikadsciencistoj
  KKKK (KP1)
  - sen prilaborado de taskoj
  1 6 eo 24 3,0
  9 2 VIRT_2005 Frank
  Maksimova
  Informaciteorio por komunikadsciencistoj
  KKKK (KP1)
  - kun prilaborado de taskoj
  1 7 eo 40 5,0
  9 2 VIRT_2005 Frank
  Lobin
  Lingvo-Orientiga Instruado
  KKKK (LOI)
  - sen prilaborado de taskoj
  1 8 eo 24 3,0
  9 2 VIRT_2005 Frank
  Lobin
  Lingvo-Orientiga Instruado
  KKKK (LOI)
  - kun prilaborado de taskoj
  1 9 eo 40 5,0
  9 2 VIRT_2005 Frank Informaciestetiko
  KKKK (IÄ)
  1 10 eo 16 2,0
  9 2 VIRT_2005 Barandovská-Frank Enkonduko en la interlingvistikon
  KKKK (INT)
  2 1 eo 16 2,0
  9 2 VIRT_2005 Quednau Enkonduko al la Deskripta Statistiko 5 1 eo 24 3,0
  9 2 VIRT_2005 Quednau Einführung in die Beschreibende Statistik
  Enkonduko al la Deskripta Statistiko
  5 2 de 24 3,0
  9 3 VIRT_2006 Ersze
  Imecs
  Tanc
  ILo por sciencistoj
  KKKK (ILoSc)
  0 1 eo 8 1,0
  9 3 VIRT_2006 Fössmeier Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj 1 1 eo 8 1,0
  9 3 VIRT_2006 Fössmeier Enkonduko al mas^ina tradukado 1 2 eo 8 1,0
  9 3 VIRT_2006 Frank
  Lobin
  Lingvo-Orientiga Instruado
  KKKK (LOI)
  - sen prilaborado de taskoj
  1 3 eo 24 3,0
  9 3 VIRT_2006 Frank
  Lobin
  Lingvo-Orientiga Instruado
  KKKK (LOI)
  - kun prilaborado de taskoj
  1 4 eo 40 5,0
  9 3 VIRT_2006 Barandovská-Frank Enkonduko en la interlingvistikon
  KKKK (INT)
  2 1 eo 16 2,0
  9 3 VIRT_2006 Barandovská-Frank Akademioj, lingvoj kaj planlingvoj 2 2 eo 8 1,0
  9 3 VIRT_2006 Quednau Enkonduko al la Deskripta Statistiko 5 1 eo 24 3,0
  9 3 VIRT_2006 Quednau Einführung in die Beschreibende Statistik
  Enkonduko al la Deskripta Statistiko
  5 2 de 24 3,0
  9 3 VIRT_2006 Quednau Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 1 5 3 eo 32 4,0
  9 3 VIRT_2006 Quednau Einführung in die Schließende Statistik, Teil 1
  Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 1
  5 4 de 32 4,0
  9 4 VIRT_2007 Ersze
  Imecs
  Tanc
  ILo por sciencistoj
  KKKK (ILoSc)
  0 1 eo 8 1,0
  9 4 VIRT_2007 Frank
  Lobin
  Lingvo-Orientiga Instruado
  KKKK (LOI)
  - sen prilaborado de taskoj
  1 1 eo 24 3,0
  9 4 VIRT_2007 Frank
  Lobin
  Lingvo-Orientiga Instruado
  KKKK (LOI)
  - kun prilaborado de taskoj
  1 2 eo 40 5,0
  9 4 VIRT_2007 Fössmeier Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj 1 3 eo 8 1,0
  9 4 VIRT_2007 Fössmeier Enkonduko al mas^ina tradukado 1 4 eo 8 1,0
  9 4 VIRT_2007 Barandovská-Frank Enkonduko en la interlingvistikon
  KKKK (INT)
  2 1 eo 16 2,0
  9 4 VIRT_2007 Barandovská-Frank Akademioj, lingvoj kaj planlingvoj 2 2 eo 8 1,0
  9 4 VIRT_2007 Barandovská-Frank La plej famaj verkoj de Erasmo de Roterdamo 2 3 eo 8 1,0
  9 4 VIRT_2007 Quednau Enkonduko al la Deskripta Statistiko 5 1 eo 24 3,0
  9 4 VIRT_2007 Quednau Einführung in die Beschreibende Statistik
  Enkonduko al la Deskripta Statistiko
  5 2 de 24 3,0
  9 4 VIRT_2007 Quednau Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 1 5 3 eo 32 4,0
  9 4 VIRT_2007 Quednau Einführung in die Schließende Statistik, Teil 1
  Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 1
  5 4 de 32 4,0
  9 4 VIRT_2007 Quednau Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 2 5 5 eo 32 4,0
  9 4 VIRT_2007 Quednau Einführung in die Schließende Statistik, Teil 2
  Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 2
  5 6 de 32 4,0
  9 4 VIRT_2007 Støp-Bowitz (\dag)
  Quednau (ekzamenanto)
  Elementa zoogeografio 5 7 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Lewanderska-Quednau Indikoj por skribi diplomverkon 0 1 eo 16 2,0
  9 5 VIRT_2008 Fössmeier Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj 1 1 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Fössmeier Internationalisierung (Mehrsprachigkeit) bei Rechnerprogrammen
  Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj
  1 2 de 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Fössmeier Enkonduko al mas^ina tradukado 1 3 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Fössmeier Einführung in die maschinelle Übersetzung
  Enkonduko al mas^ina tradukado
  1 4 de 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Frank
  Poláková
  Propedeŭtiko de la klerigscienco prospektiva
  KKKK (PR)
  1 5 eo 24 3,0
  9 5 VIRT_2008 Frank
  Poláková
  Vorkurs zur prospektiven Bildungswissenschaft
  Propedeŭtiko de la klerigscienco prospektiva

  KKKK (PR)
  1 6 de 24 3,0
  9 5 VIRT_2008 Frank
  Poláková
  Propedeutika pedagogickej vedy
  Propedeŭtiko de la klerigscienco prospektiva

  KKKK (PR)
  1 7 sk 24 3,0
  9 5 VIRT_2008 Frank
  Lobin (ekzamenanto)
  Klerigkibernetiko
  KKKK (BK)
  1 8 eo 40 5,0
  9 5 VIRT_2008 Frank
  Lobin (ekzamenanto)
  Bildungskybernetik
  Klerigkibernetiko

  KKKK (BK)
  1 9 de 40 5,0
  9 5 VIRT_2008 Frank
  Lobin
  Lingvo-Orientiga Instruado
  KKKK (LOI)
  1 10 eo 40 5,0
  9 5 VIRT_2008 Frank
  Lobin
  Sprachorientierungsunterricht
  Lingvo-Orientiga Instruado

  KKKK (LOI)
  1 11 de 40 5,0
  9 5 VIRT_2008 Barandovská-Frank Enkonduko en la interlingvistikon
  KKKK (INT)
  2 1 eo 16 2,0
  9 5 VIRT_2008 Barandovská-Frank Akademioj, lingvoj kaj planlingvoj 2 2 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Barandovská-Frank La plej famaj verkoj de Erasmo de Roterdamo 2 3 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Barandovská-Frank Latinidaj planlingvoj 2 4 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Macko Politologio 2 5 eo 16 2,0
  9 5 VIRT_2008 Quednau Enkonduko al la Deskripta Statistiko 5 1 eo 24 3,0
  9 5 VIRT_2008 Quednau Einführung in die Beschreibende Statistik
  Enkonduko al la Deskripta Statistiko
  5 2 de 24 3,0
  9 5 VIRT_2008 Quednau Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 1 5 3 eo 32 4,0
  9 5 VIRT_2008 Quednau Einführung in die Schließende Statistik, Teil 1
  Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 1
  5 4 de 32 4,0
  9 5 VIRT_2008 Quednau Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 2 5 5 eo 32 4,0
  9 5 VIRT_2008 Quednau Einführung in die Schließende Statistik, Teil 2
  Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 2
  5 6 de 32 4,0
  9 5 VIRT_2008 Quednau Enkonduko al la Geografia Informprilaborado 5 7 eo 64 8,0
  9 5 VIRT_2008 Quednau Einführung in die Geografische Informationsverarbeitung
  Enkonduko al la Geografia Informprilaborado
  5 8 de 64 8,0
  9 5 VIRT_2008 Støp-Bowitz (\dag)
  Quednau (ekzamenanto)
  Elementa zoogeografio 5 9 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Lewanderska-Quednau Unua helpo 5 10 eo 16 2,0
  9 5 VIRT_2008 Lewanderska-Quednau Pierwsza pomoc
  Unua helpo
  5 11 pl 16 2,0
  9 5 VIRT_2008 Lewanderska-Quednau Ergonomio 5 12 eo 24 3,0
  9 5 VIRT_2008 Lewanderska-Quednau Ergonomia
  Ergonomio
  5 13 pl 24 3,0
  9 5 VIRT_2008 Lewanderska-Quednau Skizaj informoj pri historio de Eu^ropo 6 1 eo 4 0,5
  9 5 VIRT_2008 Barandovská-Frank Enkonduko en eu^rologion kaj historia evoluo 6 2 eo 12 1,5
  9 5 VIRT_2008 Lewanderska-Quednau Al unuig^inta Eu^ropo 6 3 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Lewanderska-Quednau G^eneralaj informoj pri Eu^ropo - skize pri Pollando 6 4 eo 8 1,0
  9 5 VIRT_2008 Macko Evoluo de la naciaj ideologioj c^e la mezeu^ropaj popoloj 6 5 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Lewanderska-Quednau Indikoj por skribi diplomverkon 0 1 eo 16 2,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Enkonduko en la datenprilaboradon , Parto 1 1 1 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Einführung in die Datenverarbeitung , Teil 1 1 2 de 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Enkonduko en la datenprilaboradon , Parto 2 1 3 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Enkonduko en la uzadon de la Interreto 1 4 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Enkonduko al la teorio de strategiaj ludoj (Ludo-Teorio) 1 5 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Einführung in die Theorie strategischer Spiele (Spieltheorie) 1 6 de 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Komputila kodado de koloraj bildoj 1 7 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj 1 8 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Internationalisierung (Mehrsprachigkeit) bei Rechnerprogrammen
  Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj
  1 9 de 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Enkonduko al mas^ina tradukado 1 10 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Einführung in die maschinelle Übersetzung
  Enkonduko al mas^ina tradukado
  1 11 de 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Komputila sekureco: au^tentikeco kaj konfidenceco 1 12 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Sicherheit in der digitalen Kommunikation: Vertraulichkeit und Authentisierung 1 13 de 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Objektema programado per G^avo 1 14 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Fössmeier Enkonduko al Linukso 1 15 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Frank
  Poláková
  Propedeŭtiko de la klerigscienco prospektiva
  KKKK (PR)
  1 16 eo 24 3,0
  9 6 VIRT_2009 Frank
  Poláková
  Vorkurs zur prospektiven Bildungswissenschaft
  Propedeŭtiko de la klerigscienco prospektiva

  KKKK (PR)
  1 17 de 24 3,0
  9 6 VIRT_2009 Frank
  Poláková
  Propedeutika pedagogickej vedy
  Propedeŭtiko de la klerigscienco prospektiva

  KKKK (PR)
  1 18 sk 24 3,0
  9 6 VIRT_2009 Frank
  Lobin (ekzamenanto)
  Klerigkibernetiko
  KKKK (BK)
  1 19 eo 40 5,0
  9 6 VIRT_2009 Frank
  Lobin (ekzamenanto)
  Bildungskybernetik
  Klerigkibernetiko

  KKKK (BK)
  1 20 de 40 5,0
  9 6 VIRT_2009 Frank
  Lobin
  Lingvo-Orientiga Instruado
  KKKK (LOI)
  1 21 eo 40 5,0
  9 6 VIRT_2009 Frank
  Lobin
  Sprachorientierungsunterricht
  Lingvo-Orientiga Instruado

  KKKK (LOI)
  1 22 de 40 5,0
  9 6 VIRT_2009 Barandovská-Frank Enkonduko en la interlingvistikon
  KKKK (INT)
  2 1 eo 16 2,0
  9 6 VIRT_2009 Barandovská-Frank Akademioj, lingvoj kaj planlingvoj 2 2 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Barandovská-Frank La plej famaj verkoj de Erasmo de Roterdamo 2 3 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Barandovská-Frank Latinidaj planlingvoj 2 4 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Quednau Enkonduko al la Deskripta Statistiko 5 1 eo 24 3,0
  9 6 VIRT_2009 Quednau Einführung in die Beschreibende Statistik
  Enkonduko al la Deskripta Statistiko
  5 2 de 24 3,0
  9 6 VIRT_2009 Quednau Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 1 5 3 eo 32 4,0
  9 6 VIRT_2009 Quednau Einführung in die Schließende Statistik, Teil 1
  Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 1
  5 4 de 32 4,0
  9 6 VIRT_2009 Quednau Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 2 5 5 eo 32 4,0
  9 6 VIRT_2009 Quednau Einführung in die Schließende Statistik, Teil 2
  Enkonduko al la Konkluda Statistiko, Parto 2
  5 6 de 32 4,0
  9 6 VIRT_2009 Quednau Enkonduko al la Geografia Informprilaborado 5 7 eo 64 8,0
  9 6 VIRT_2009 Quednau Einführung in die Geografische Informationsverarbeitung
  Enkonduko al la Geografia Informprilaborado
  5 8 de 64 8,0
  9 6 VIRT_2009 Støp-Bowitz (\dag)
  Quednau (ekzamenanto)
  Elementa zoogeografio 5 9 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Lewanderska-Quednau Unua helpo 5 10 eo 16 2,0
  9 6 VIRT_2009 Lewanderska-Quednau Pierwsza pomoc
  Unua helpo
  5 11 pl 16 2,0
  9 6 VIRT_2009 Lewanderska-Quednau Ergonomio 5 12 eo 24 3,0
  9 6 VIRT_2009 Lewanderska-Quednau Ergonomia
  Ergonomio
  5 13 pl 24 3,0
  9 6 VIRT_2009 Lewanderska-Quednau Skizaj informoj pri historio de Eu^ropo 6 1 eo 4 0,5
  9 6 VIRT_2009 Barandovská-Frank Enkonduko en eu^rologion kaj historia evoluo 6 2 eo 12 1,5
  9 6 VIRT_2009 Lewanderska-Quednau Al unuig^inta Eu^ropo 6 3 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Lewanderska-Quednau G^eneralaj informoj pri Eu^ropo - skize pri Pollando 6 4 eo 8 1,0
  9 6 VIRT_2009 Macko Evoluo de la naciaj ideologioj c^e la mezeu^ropaj popoloj 6 5 eo 8 1,0
  10 1 AISIKU_1995 diversaj docentoj PRELEGSERIO de IKU 1995 0 1 eo 8 1,0
  10 1 AISIKU_1995 La Torre Enkonduko en la komputikon 1 1 eo 8 1,0
  10 1 AISIKU_1995 Maitzen
  Wandel
  Enkonduko en la astronomion kaj astrofizikon 5 1 eo 8 1,0
  10 2 AISIKU_1998 Koutny Interkultura komunikado 2 1 eo 8 1,0
  10 2 AISIKU_1998 Minnaja Historio pri matematikistoj kaj matematikistoj en la historio 3 1 eo 8 1,0
  10 2 AISIKU_1998 Tyblewski Turismo en Mediteraneo 6 1 eo 8 1,0
  10 3 AISIKU_1999 diversaj docentoj PRELEGSERIO de IKU 1999 0 1 eo 8 1,0
  10 3 AISIKU_1999 Fössmeier Sekureco en komputila komunikado - legitimado kaj c^ifrado 1 1 eo 8 1,0
  10 3 AISIKU_1999 Eichhorn Psikiatrio - sojle al tria jarmilo 2 1 eo 8 1,0
  10 4 AISIKU_2000 diversaj docentoj PRELEGSERIO de IKU 2000 0 1 eo 8 1,0
  10 4 AISIKU_2000 Tonkin Shakespeare tutmonda 2 1 eo 8 1,0
  10 4 AISIKU_2000 Barandovská-Frank Flavius Josephus: Vero kaj mito pri paco kaj milito 2 2 eo 8 1,0
  10 5 AISIKU_2002 diversaj docentoj PRELEGSERIO de IKU 2002 0 1 eo 8 1,0
  10 5 AISIKU_2002 Frank La rolo de kultura diverseco en la agado de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San Marino 1 1 eo 8 1,0
  10 5 AISIKU_2002 Mattos Natura semantiko kaj kultura sintakso 2 1 eo 8 1,0
  10 6 AISIKU_2003 Lee Ekonomia tutmondig^o - c^u oportuno a\{u} minaco? 2 1 eo 8 1,0
  10 6 AISIKU_2003 Maitzen De UK Malmö (1948) g^is Gotenburgo: la eksplodo de astronomia scio dum duonjarcento 5 1 eo 8 1,0
  10 6 AISIKU_2003 Boyadjieva Biologie aktivaj molekuloj - komunikado tra la c^elaj membranoj 5 2 eo 8 1,0
  10 7 AISIKU_2005 Frank La Sibiua programo de eu^rolingvistiko 1 1 eo 4 0,5
  10 7 AISIKU_2005 Maitzen
  Wandel
  La Lakta Vojo - nia hejmo en la universo 5 1 eo 4 0,5
  10 7 AISIKU_2005 S^varcaité Homara agado en la teritorio de la lasta kontinenta glaciepoko en la c^ebalta regiono: ekologia aspekto 6 1 eo 4 0,5
  10 8 AISIKU_2006 Barandovská-Frank Akademioj, lingvoj kaj planlingvoj 2 1 eo 4 0,5
  10 8 AISIKU_2006 Mattos La ideologio de Esperanto en la originalaj poemoj de g^ia kreinto 2 2 eo 4 0,5
  10 8 AISIKU_2006 Eichhorn Pri perforto en historio kaj nuntempo en psikiatrio kun speciala atento al la itala(toskana), kontrau^perforta psikiatria revolucio sub F.BASAGLIA inter la jaroj 1965 kaj 1980 2 3 eo 4 0,5
  10 9 AISIKU_2007 Sibayama Geografia Inform-Sistemo (GIS) en nia vivo 1 1 eo 4 0,5
  10 9 AISIKU_2007 Wandel Orienta astronomio: gasto-steloj en la galaksia fervojo 5 1 eo 4 0,5
  10 9 AISIKU_2007 Vergara Malegalecoj je sano kaj ties sociaj determinantoj 6 1 eo 4 0,5
  10 10 AISIKU_2008 Wickström Ekonomiko kaj lingvo 1 1 eo 4 0,5
  10 10 AISIKU_2008 Wells La mirinda mondo de sonoj 2 1 eo 4 0,5
  10 10 AISIKU_2008 Maitzen De la centro de la universo g^is la spacos^ipo Tero: kiaj konsekvencoj por tuthomara etiko? 5 1 eo 4 0,5
  10 11 AISIKU_2009 Dols Salas Perspektivoj en fonetika kaj fonologia esplorado de Esperanto 2 1 eo 4 0,5
  10 11 AISIKU_2009 Sadan Socilingvista komparo de du diasporaj lingvoj: la jida kaj Esperanto, en Interreto 2 2 eo 4 0,5
  10 11 AISIKU_2009 Wandel Teleskopoj - de Galileo g^is la spacteleskopo 5 1 eo 4 0,5
  13 1 IVU_1 Eichhorn Historio de la psikiatrio 2 1 eo 4 0,5
  13 1 IVU_1 Macko Dialogiko, komunikado kaj Esperanto 4 1 eo 4 0,5
  13 1 IVU_1 Wandel Kurso pri astronomio (C^ina astronomio, C^u vivo sur Marso?) 5 1 eo 4 0,5
  13 2 IVU_2 Corsetti Lingvistikaj observoj pri Esperanto 2 1 eo 4 0,5
  13 2 IVU_2 Macko Naciaj ideologioj en Mezeu^ropo 4 1 eo 4 0,5
  13 2 IVU_2 Wandel Teleskopoj 5 1 eo 4 0,5
  15 1 AISILEI_200 Charters La rolo de nuntempa teknologio en la lingvoakirado 1 1 eo 9 1,0
  15 1 AISILEI_200 Ligesa Esperanto-literaturo 2 1 eo 8 1,0
  15 1 AISILEI_200 Ligesa
  L/omnicki
  Poezia metiejo 2 2 eo 9 1,0
  15 1 AISILEI_200 Tytgat Interkultura komunikado 2 3 eo 4 0,5
  15 1 AISILEI_200 Quednau
  Nosek
  Komarnicka
  Mallonge pri la historio de Pollando 2 4 eo 4 0,5
  15 1 AISILEI_200 Lewanderska-Quednau Andragogiko praktike 6 1 eo 4 0,5
  15 1 AISILEI_200 Leonov Bazaj principoj de turismiko, religia kaj ekologia turismo 6 2 eo 4 0,5
  20 1 PL_1 Marinov Nuntempaj ekologiaj dang^eroj por civilizacio 6 1 eo 8 1,0
  20 1 PL_1 Tyblewski Turismo en la nuntempa vivo de socio 6 2 eo 8 1,0
  20 1 PL_1 Duc Goninaz Metodologiaj kaj terminologiaj problemoj de la Internacia Lingvo 6 3 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Koutny Aplikata lingvistiko 1 1 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Skalniak Valorpaperoj kiel financinstrumento 2 1 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Korj^enevskaja Nuntempa okcidenta literaturo 2 2 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Duc Goninaz Lingvopolitiko 2 3 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Galor La homo en la s^ang^ig^anta socimedio 2 4 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Os^lak Racia administrado 2 5 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Minnaja Enkonduko en la au^tomatan traktadon de natura lingvo 3 1 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Sachs Tropikaj malsanoj riskataj dum vojag^ado 5 1 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Tyblewski Ekologia konscio 6 1 eo 8 1,0
  20 3 PL_7 Medvedev Natura ekologio 6 2 eo 8 1,0
  20 4 PL_8 Duc Goninaz Problemoj de lingvistiko 2 1 eo 8 1,0
  20 4 PL_8 Korj^enevskaja Pri pentroarto 2 2 eo 8 1,0
  20 4 PL_8 Sudol/ Refleksje o historycznych stosunkach polsko-rosyjskich po 1939
  Historia fono de polaj-sovetiaj rilatoj depost 1939
  2 3 pl 8 1,0
  20 4 PL_8 Tyblewski Individuo en la socio - la psikosociaj determinoj 6 1 eo 8 1,0
  20 6 PL_10 Tyblewski Sociologiaj aspektoj de turismo 6 1 eo 8 1,0
  20 6 PL_10 Mielcarek Trampado kaj trekado en Azio 6 2 eo 8 1,0
  20 6 PL_10 Mielcarek Trampado kaj trekado en Melanezio kaj Mikronezio 6 3 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Duc Goninaz Versfarado en la Internacia Lingvo 2 1 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Os^lak Enkonduko en la filozofion (I) 4 1 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Sellin Logiko kaj filozofio 4 2 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Miszurow-Rafalski Kiel nature protekti sian sanon 5 1 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Pióro Kemia nomenklaturo 5 2 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Tyblewski Specifaj trajtoj de la nuntempa internacia turismo 6 1 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Tyblewski Kiel retrovi la plej grandan valoron: sin mem 6 2 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Chrdle Entreprenado pere de Esperanto 6 3 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Chrdle C^eh^io kiel turisma celo 6 4 eo 8 1,0
  20 7 PL_11 Tyblewski Psikologiaj vojoj al si mem 6 5 eo 8 1,0
  20 8 PL_13 Duc Goninaz Problemoj en leksikografio 2 1 eo 8 1,0
  20 8 PL_13 Os^lak Enkonduko en la filozofion (II) 4 1 eo 8 1,0
  20 8 PL_13 Sellin Filozofia logiko 4 2 eo 8 1,0
  20 8 PL_13 Lechowski Kibernetika transpreno de energio 5 1 eo 8 1,0
  20 8 PL_13 Tyblewski Elementoj de ekologia konscio 6 1 eo 8 1,0
  20 9 PL_16 Sudol/ Historia polskiej dyplomacji po roku 1918
  Historio de la pola diplomatio post la jaro 1918
  2 1 pl 8 1,0
  20 9 PL_16 Bondar Metodiko de Esperanto-instruado 2 2 eo 8 1,0
  20 9 PL_16 Lobin Enkonduko en eu^rologion 6 1 eo 8 1,0
  20 9 PL_16 Leonov Bulgario 6 2 eo 8 1,0
  20 9 PL_16 Zvara Slovakio 6 3 eo 8 1,0
  20 9 PL_16 Grzebowska Pola Esperanto-turismo 6 4 eo 8 1,0
  20 9 PL_16 Grzebowski Esperanto-c^ic^eronado 6 5 eo 8 1,0
  20 10 PL_18 Sudol/ Dyplomacja polska w XX w.
  Pola diplomatio en la 20-a jarcento
  2 1 pl 8 1,0
  20 10 PL_18 Barandovská-Frank Planlingvoj surbaze de la latina 2 2 eo 8 1,0
  20 10 PL_18 Bondar Metodiko de Cseh-instruado, parto I 2 3 eo 8 1,0
  20 10 PL_18 Koutny Interkultura komunikado 2 4 eo 8 1,0
  20 10 PL_18 Galor Enkonduko en sociologion de kulturo 2 5 eo 8 1,0
  20 10 PL_18 Mielcarek Hindia subkontinento 6 1 eo 8 1,0
  20 10 PL_18 Zvara Seminario pri Slovakio 6 2 eo 8 1,0
  20 10 PL_18 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo en la jaro 2000 6 3 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Sudol/ Protokól/ dyplomatyczny
  Diplomatia protokolo
  2 1 pl 8 1,0
  20 11 PL_19 Dobrzyn'ski Sociologiaj aspektoj de gvidado de hom-grupoj 2 2 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 De Smet Zoogeografio de la mondo 5 1 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Lechowski Uzado de emocioj kaj informoj por atingo de sukceso 5 2 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Mielcarek Azio 6 1 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Mielcarek Sud-Ameriko 6 2 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Kowalczyk Wielozmystowe spostrzeganie krajobrazów
  Multisensoraj landpejzag^oj
  6 3 pl 8 1,0
  20 11 PL_19 Lewanderska-Quednau Virina agado en Eu^ropo 6 4 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Pachter Turismo en Germanio 6 5 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Zvara Ekologio en centra Eu^ropo 6 6 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Grzebowska Tekniko de laboro de internacia vojag^gvidanto 6 7 eo 8 1,0
  20 11 PL_19 Grzebowski Internacia Esperanto-turismo en la jaro 2001 6 8 eo 8 1,0
  20 12 PL_21 Sudol/ Polska dyplomacja w XX wieku
  Pola diplomatio en la 20-a jarcento
  2 1 pl 8 1,0
  20 12 PL_21 Sadownik Komunikacja interpersonalna / Interpersona komunikado 2 2 pl/eo 8 1,0
  20 12 PL_21 Galor Fundamentoj de filozofio 4 1 eo 8 1,0
  20 12 PL_21 Lechowski La teoriaj bazoj de la sukceso kaj felic^o 4 2 eo/pl 8 1,0
  20 12 PL_21 Mielcarek Azio de Kataro g^is Orienta Timoro 6 1 eo 8 1,0
  20 12 PL_21 Mielcarek Australio kaj insuloj de Pacifiko 6 2 eo 8 1,0
  20 12 PL_21 Kowalczyk Spostrzeganie krajobrazów
  Perceptado de landpejzag^oj
  6 3 pl 8 1,0
  20 12 PL_21 Leonov Ekologio - informadiko - turismiko 6 4 eo 8 1,0
  20 12 PL_21 Pachter Ekologio en Berlino 6 5 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Lewanderska-Quednau Kiel studi c^e AIS ? 0 1 eo 10 1,0
  20 13 PL_25 Lewanderska-Quednau Kiel studi c^e AIS ? 0 2 eo->zh 10 1,0
  20 13 PL_25 Kowalczyk Seminarium bakal/arskie i magisterkie
  Bakalau^riga kaj magistriga seminario
  0 3 pl 8 1,0
  20 13 PL_25 Casquero de la Cruz Esperanto - lingvo internacia 0 4 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Casquero de la Cruz Hispanaj lingvo kaj kulturo 0 5 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Lewanderska-Quednau
  Kasmi
  Wyrosl/awski
  Germanaj lingvo kaj kulturo 2 1 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Leonov Bulgario kaj bulgara lingvo 2 2 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Lewanderska-Quednau
  Lewanderski
  Llanaj
  Au^dvidaj instrumetodoj kaj kreado de retpag^oj 6 1 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Lewanderska-Quednau Socia kibernetiko kaj manag^erismo 6 2 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Grzebowski Internacia Esperanto-Turismo 6 3 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Timermane Ekologia Turismo en Latvio 6 4 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Delforge Projektoj de Eu^ropa Komisiono 6 5 eo/pl 8 1,0
  20 13 PL_25 Lewanderska-Quednau Soci-kibernetiko, Parto II 6 6 eo 8 1,0
  20 13 PL_25 Lewanderska-Quednau Bavario - turisma lando 6 7 eo/pl 8 1,0
  20 13 PL_25 Lewanderska-Quednau
  Llanaj
  Albanio kaj albana lingvo 6 8 eo 8 1,0
  20 14 PL_26 Delforge Eu^ropa Unio 2 1 eo 8 1,0
  20 14 PL_26 Casquero de la Cruz Kulturoj kaj lingvoj de Hispanio 2 2 eo 8 1,0
  20 14 PL_26 Leonov Turismo en Bulgario 6 1 eo 8 1,0
  20 14 PL_26 Casquero de la Cruz Turisma geografio de kontinentoj 6 2 eo 8 1,0
  20 14 PL_26 Mielcarek Turismo en Afriko kaj Azio 6 3 eo/pl 8 1,0
  20 16 PL_29 Lewanderska-Quednau
  Emler
  Verkado de studfinaj verkoj 0 1 eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Lewanderska-Quednau Kiel studi en AIS kaj en AKB 0 2 eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Zielin'ski
  Llanaj
  Binozi
  Enkonduko al interreto 1 1 pl/eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Zielin'ski
  Llanaj
  Binozi
  Enkonduko al interreto, parto 2 1 2 pl/eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Lewanderska-Quednau Kulturo de germanlingvaj landoj 2 1 eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Lewanderska-Quednau
  Zielin'ski
  Grzebowski
  Historio de AIS kaj Esperanto 2 2 pl/eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Lewanderska-Quednau
  Nieczaj
  Itala lingvo kaj kulturo 2 3 eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Zielin'ska Klasika homeopatio 5 1 pl 8 1,0
  20 16 PL_29 Zielin'ska
  Llanaj
  Naturkuracado helpe al turistoj, parto 2 5 2 pl/eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Lewanderska-Quednau
  Emler
  Germanlingvaj regionoj - vojag^o kaj ripozo 6 1 eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Mielcarek Trampado kaj vojag^oj en Azio kaj Au^stralio 6 2 pl/eo 8 1,0
  20 16 PL_29 Kowalczyk
  Turismo - difino kaj agado
  6 3 pl 4 0,5
  21 1 SSS_1 Hafez
  Borek
  Kulturo kaj arto en antikva Egipto; Literaturo kaj filozofio de skandinaviaj landoj 2 1 eo/pl 8 1,0
  21 1 SSS_1 Nawrocka Filozofia czl/owieka - wczoraj i obecnie
  Humana filozofio - hierau^ kaj hodiau^
  4 1 pl 8 1,0
  21 1 SSS_1 Quednau Baza statistika metodaro, Parto I 5 1 eo 8 1,0
  21 1 SSS_1 Miszurow-Rafalski Bazoj de sana nutrado 5 2 eo 4 0,0
  21 1 SSS_1 Pachter Turismo kaj ekologio 6 1 eo 8 1,0
  21 1 SSS_1 Miczka
  Lewanderska
  Teorio pri filmado (esplormetodoj kaj evoluo) 6 2 eo/pl 8 1,0
  21 1 SSS_1 Lewanderska
  Studencki
  Etnografio kaj muzeologio 6 3 eo/pl 8 1,0
  21 3 SSS_2 Komarnicka Esperanto por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  21 3 SSS_2 Zielin'ski Osiagniecia techniki 21 wieku (internet)
  Teknikaj rimedoj en 21a jarcento(interreto)
  1 1 pl 12 1,5
  21 3 SSS_2 Quednau Fau^no kaj flau^ro de Eu^ropio 5 1 eo 8 1,0
  21 3 SSS_2 Zielin'ska
  Lewanderska-Quednau
  Hawrylewicz
  Medycyna w walce i prewencji - przeiw rakowi i wirusom
  Medicina ago kontrau^ kanceroj kaj virusoj
  5 2 pl 8 1,0
  21 3 SSS_2 Lewanderska-Quednau
  Zielin'ska
  Medycyna naturalna
  Naturkuracado
  5 3 pl 8 1,0
  21 3 SSS_2 Godecka
  Lewanderska-Quednau
  Telewizja regionalna - historia filmu i telewizji
  Regiona televido - historio de filmo kaj televido
  6 1 pl 8 1,0
  21 3 SSS_2 Lewanderska-Quednau
  Grochowalski
  Ergonomika i public relations
  Ergonomiko kaj publikaj rilatoj
  6 2 pl 8 1,0
  21 4 SSS_3 Kal/uski
  Brom
  Hawrylewicz
  Lewanderska
  Wprowadzenie do pracy z komputerem
  Enkonduko al laboro per komputilo
  1 1 pl 8 1,0
  21 4 SSS_3 Lewanderska-Quednau
  Godecka
  C^elima etnismo 2 1 eo 8 1,0
  21 4 SSS_3 Stättner
  Krupova
  Godecka
  Lewanderska-Quednau
  Zepelino kaj Hindenburg en Gliwice - mitoj kaj faktoj 2 2 de/pl 8 1,0
  21 4 SSS_3 Gädiga
  Lewanderski
  Kramarzewski
  Volksabstimmung in Oberschlesien (Rolle der französischen Friedenssoldaten) / Plebiscyt na Górnym S'lasku (rola z'ol/nierzy z pokujowej francuskiej grupy)
  Plebiscito en Supra Silezio (rolo de francaj pacsoldatoj)
  2 3 de/pl 8 1,0
  21 4 SSS_3 Miczka
  Misztal
  Jodlin'ski
  Lewanderski
  Historio de etnaj grupoj en Pollando (g^is la dua mondmilito) 2 4 uk/pl 8 1,0
  21 4 SSS_3 Lewanderska-Quednau Etnaj problemoj en Silezio (parto 2) 2 5 eo 8 1,0
  21 4 SSS_3 Przybylski
  Hawrylewicz
  Lewanderski

  Politikaj kaj sanproblemoj en EU
  2 6 pl 8 1,0
  21 4 SSS_3 Misztal
  Miczka

  Silezio kaj Pollando en EU: Lingvaj kaj historiaj problemoj
  2 7 pl/de 8 1,0
  21 4 SSS_3 Wójcik
  Hawrylewicz
  Imigracja (repatriacja) i toz'samos'c'
  Elmigrado (repatriigo) kaj identeco
  2 8 pl 8 1,0
  21 4 SSS_3 Zielin'ska
  Wróblewski
  Sklorz
  Homeopatia i terapeutyka
  Homeopatio kaj terapeu^tiko
  5 1 pl 8 1,0
  21 4 SSS_3 Wójcik Rehabilitation
  Rehabilitacio
  5 2 de 8 1,0
  21 5 SSS_4 Gierko Konversacia kurso pri pola lingvo 0 1 pl 4 0,5
  21 5 SSS_4 Kugler Konversacia kurso pri germana lingvo 0 2 de 4 0,5
  21 5 SSS_4 Kugler Konversacia kurso pri rusa lingvo 0 3 ru 4 0,5
  21 5 SSS_4 Komarnicka Konversacia kurso pri ILo 0 4 eo 4 0,5
  21 5 SSS_4 Bl/aszkow Enkonduko al ukraina lingvo 0 5 uk 4 0,5
  21 5 SSS_4 Brom
  Bogacin'ska
  Komputerowa i informatyczna tradycja w Gliwicach
  Komputila kaj informadika tradicioj en Gliwice
  1 1 pl 4 0,5
  21 5 SSS_4 Jemergan Armena lingvo, religio, kulturo (Polscy Ormianie) 2 1 uk 4 0,5
  21 5 SSS_4 Jarczewski Sender Gleiwitz, Museum für Rundfunkgeschichte und Medienkunst
  Radiostacio Gliwice, museo por historio de radio kaj arto per komunikiloj
  2 2 pl->de 4 0,5
  21 5 SSS_4 Lewanderski
  Bogacin'ski
  Rola transportu i komunikacji w Polsce
  Rolo de transporto kaj komunikado en nuna Pollando
  5 1 pl 4 0,5
  21 5 SSS_4 Wróblewski
  Hawrylewicz
  New methods for fighting against cancer
  Novaj metodoj de batalo kontrau^ kancero
  5 2 en 4 0,5
  21 5 SSS_4 Grochowalski
  Godecka
  Dokumentacja w mediach
  Dokumentado en medioj
  6 1 pl 8 1,0
  21 5 SSS_4 Winkler Die Europäische Union zwischen Erweiterung und Vertiefung
  La Eu^ropa Unio inter plilarg^igo kaj pliprofundig^o
  6 2 de 8 1,0
  21 5 SSS_4 Jemergan Nuntempa migrado en Eu^ropo de politika, ekonomia kaj religia vidpunktoj, parto 1 6 3 ru 4 0,5
  21 5 SSS_4 Lewanderska-Quednau Nuntempa migrado en Eu^ropo de politika, ekonomia kaj religia vidpunktoj, parto 2 6 4 eo 8 1,0
  21 5 SSS_4 Lewanderska-Quednau Instrumetodoj bildigitaj per filmoj 6 5 eo 4 0,5
  21 6 SSS_5 Lewanderska-Quednau Informoj pri AIS 0 1 eo 8 1,0
  21 6 SSS_5 von Newiadomski-Kauffmann
  Lewanderska-Quednau
  Leonov
  Seminarium bakal/arskie i magisterkie
  Bakalau^riga kaj magistriga seminario
  0 2 pl 16 2,0
  21 6 SSS_5 Leonov Historio de Bulgario 2 1 eo 4 0,5
  21 6 SSS_5 Lewanderska-Quednau
  Godecka
  Miczka
  Wielokulturowos'c' S'laska
  Multkultura genezo de Silezio
  2 2 pl 4 0,5
  21 6 SSS_5 Lewanderski
  Hawrylewicz
  Warjan'ski
  Przyczyny i skutki "nocy-krysztal/owej"
  Genezo kaj etikoj de la tragedio de la "kristal-nokto"
  2 3 pl 4 0,5
  21 6 SSS_5 Fuchs
  Czekajska
  Raux
  Multikultureller und religiöser Dialog in Oberschlesien
  Multkultura kaj religia dialogo en Supra Silezio
  2 4 de 16 2,0
  21 6 SSS_5 Bartoszewski
  Czekajska
  Neue Beziehungen und friedliche Verständigung zwischn Polen und Deutschland
  Novaj rilatoj kaj paca interkomprenig^o inter Pollando kaj Germanio
  2 5 de 4 0,5
  21 6 SSS_5 Mespack
  Jemergan
  Lewanderska-Quednau
  Granice dziela - religie l/acza
  Limoj de landoj - ligo de religioj
  2 6 pl 16 2,0
  21 6 SSS_5 von Newiadomski-Kauffmann S^ang^oj de sangopremo dum turismo 5 1 eo 8 1,0
  21 6 SSS_5 von Newiadomski-Kauffmann Emocio kaj malsano 5 2 eo 8 1,0
  21 6 SSS_5 Hawrylewicz
  Rutkowski
  Graborz
  Nowe metody zwalczania rako
  Novaj metodoj en la batalo kontrau^ kanceroj
  5 3 pl 4 0,5
  21 6 SSS_5 Miczka
  Kamin'ski
  Lewanderska-Quednau
  Itinero lau^ martirologio de judoj en Silezio 6 1 eo 8 1,0
  21 6 SSS_5 Leonov Turismo kaj religio 6 2 eo 4 0,5
  21 6 SSS_5 Leonov Ekologio 6 3 eo 4 0,5
  21 6 SSS_5 Lewanderska-Quednau
  Czekajska
  Eu^rologio kaj eu^ropeistiko 6 4 pl 8 1,0
  30 1 DE_1 Weeser-Krell Absatzwerbung
  Vendadvarbado
  2 1 de 8 1,0
  30 1 DE_1 Pennacchietti Enkonduko en korelacian gramatikon 2 2 eo 8 1,0
  30 1 DE_1 Schick Struktogramoj 3 1 eo 8 1,0
  30 2 DE_2 Muz^ic' Futurologia pedagogio 1 1 eo 8 1,0
  30 2 DE_2 Maxwell
  Yashovardhan
  Lingvistiko 1 2 eo 8 1,0
  30 3 DE_3 Frank Prospektiva Klerigscienco 1 1 eo 8 1,0
  30 3 DE_3 Kasselmann Percepto-metodoj de ILo-vortoj kaj frazoj per homo kaj per komputilo 1 2 eo 8 1,0
  30 3 DE_3 Yashovardhan ILo por sciencistoj 2 1 eo 8 1,0
  30 4 DE_4 von Newiadomski-Kauffmann Medizinische Expertensysteme
  Medicinaj spertul-sistemoj
  1 1 de 8 1,0
  30 4 DE_4 Frank Bazaj lau^kvantaj metodoj de la klerig- kaj lingvokibernetiko 1 2 eo 8 1,0
  30 4 DE_4 Frank Problemoj legitimigi kaj optimumigi en kurs- kaj instruplanado 1 3 eo 8 1,0
  30 5 DE_5 von Keitz Übergang zur Marktwirtschaft
  Transiro al merkatekonomio
  2 1 de 8 1,0
  30 5 DE_5 Chrdle
  Barandovská
  Ekonomika terminologio kaj traduko 2 2 eo 12 1,0
  30 5 DE_5 Bormann
  Barandovská
  Transiro al merkatekonomika entreprenistaj strategioj kun ekzemploj pri reklamado 2 3 eo 8 1,0
  30 6 DE_6 Frank Audiovisueller, objektivierter Schnellkurs zur Erlangung passiver ILo-Kenntnisse durch Akademiker
  Au^dvida, objektigita rapidkurso por la akiro de pasivaj ILo-konoj por finstudintoj
  0 1 de 8 1,0
  30 6 DE_6 Schöler Multikultureller Deutschkurs
  Plurkultura kurso pri germana lingvo
  0 2 de 8 1,0
  30 6 DE_6 Günkel Aplikadekzemploj de la prospektiva klerigscienco (Terminologiaj kaj kalkulaj ekzercoj) 1 1 eo 8 1,0
  30 6 DE_6 Barandovská-Frank
  Ehmke
  Günkel
  Einf. in den Aufbau von Datenbanken mit dBase am Beisp. eines elektronischen, mehrsprachigen Fachwörterbuchs der Bildungskybernetik
  Enkond. al la konstruo de datenbankoj kun dBase per la ekz. de elektronika plurlingva fakvortaro de la klerigkibernetiko
  1 2 de/eo 8 1,0
  30 6 DE_6 Frank
  Meder-Kindler
  Ekesto kaj evoluo de la moderna klerigteknologio 1 3 eo 8 1,0
  30 6 DE_6 Barandovská-Frank Interlingvistikaj kontribuoj al la klerigkibernetiko 1 4 eo 8 1,0
  30 6 DE_6 Meder-Kindler Einführung in die Informationspsychologie
  Enkonduko al la informacipsikologio
  1 5 de 8 1,0
  30 6 DE_6 Frank VIDEOKURSO: Klerigscienco prospektiva 1 6 eo 8 1,0
  30 6 DE_6 Lobin Ausgewählte Kapitel der kybernetischen Pädagogik
  Elektitaj c^apitroj de la kibernetika pedagogio
  1 7 de 8 1,0
  30 6 DE_6 Schöler Interkulturelle Pädagogik-Bildungssysteme in Europa
  Interkulturaj pedagogik-klerigsistemoj en Eu^ropo
  2 1 de 8 1,0
  30 6 DE_6 Frank VIDEOKURSO: Strukturo kaj regularo de AIS 4 1 eo 8 1,0
  30 7 DE_7 Frank Teorio kaj rezultoj de la Lingvo-Orientiga Instruado 1 1 eo 8 1,0
  30 7 DE_7 Lewoc Praktika kurso pri la tekstformigo en LaTeX 1 2 eo 8 1,0
  30 7 DE_7 Günkel Klerigkibernetika ripetadkurso 1 3 eo 8 1,0
  30 7 DE_7 Barandovská-Frank Instrulingvo kaj lernsukceso 2 1 eo 8 1,0
  30 8 DE_8 Frank ILo-rapidkurso 0 1 eo 8 1,0
  30 8 DE_8 Frank Bildungskybernetik (Programm und Hauptergebnisse der kybernetischen Pädagogik)
  Klerigkibernetiko (programo kaj c^efaj rezultoj de la kibernetika pedagogio)
  1 1 de 8 1,0
  30 8 DE_8 Frank Informationstheoretische Analysen von Wahrnehmung und Intelligenz (Informationspsychologie I)
  Informaciteoriaj analizoj de percepto kaj inteligento (Informacipsikologio I)
  1 2 de 8 1,0
  30 8 DE_8 Frank
  Barandovská-Frank
  Unterrichtskompetenz und Lernerfolg; Sprache als Unterrichtsmedium
  Instrukompetento kaj lernsukceso; Lingvo kiel instrukanalo
  1 3 de 8 1,0
  30 9 DE_9 Frank Kiel instrui ILon rapide al sciencistoj? ILo-Rapidkurso por sciencistoj kaj studantoj sen antau^konoj 0 1 eo 8 1,0
  30 9 DE_9 Jarmark Mehrkanalmedien - Multimedia
  Plurkanalmedioj
  1 1 de 8 1,0
  30 9 DE_9 Poláková Elementoj de klerigkibernetiko 1 2 eo 8 1,0
  30 9 DE_9 Franke Die neuen Medien als Instrumente der Kunst - Theorie und Praxis
  La novaj medioj kiel instrumentoj de la arto - teorio kaj praktiko
  1 3 de 16 2,0
  30 9 DE_9 Barandovská-Frank Instrulingva kompetenteco kaj lernsukceso 2 1 eo 8 1,0
  30 9 DE_9 Piotrowski Europäische Institutionen
  Eu^ropaj institucioj
  2 2 de 8 1,0
  30 9 DE_9 Bormann Interlingvistikaj kontribuoj al la eu^rologio 2 3 eo 8 1,0
  30 9 DE_9 Tyblewski Eu^ropa turismiko 6 1 eo 8 1,0
  30 10 DE_14 Barandovská-Frank
  Aram
  ILo por sciencistoj 0 1 de/eo 8 1,0
  30 10 DE_14 Barandovská-Frank
  Frank
  Internacilingva klerigkibernetika fakterminologio 1 1 eo 8 1,0
  30 10 DE_14 Frank Klerigkibernetika Ripetaro: Du elektitaj, kunligitaj, klerigkibernetikaj problemkampoj pritraktataj surbaze de kalkulebla ekzemplo 1 2 eo 8 1,0
  30 11 DE_15 Barandovská-Frank
  Aram
  ILo por sciencistoj kun enkonduko en la internacian klerigkibernetikan faklingvon 0 1 eo 8 1,0
  30 11 DE_15 Barandovská-Frank
  Frank
  Klerigkibernetika faklingvo kun difinekzercoj de komunikadkibernetikaj fakterminoj 1 1 eo 8 1,0
  30 11 DE_15 Frank Klerigkibernetika Ripetaro: Du elektitaj, klerigkibernetikaj problemkampoj pritraktataj surbaze de kalkulebla ekzemplo 1 2 eo 8 1,0
  30 12 DE_16 Barandovská-Frank
  Aram
  ILo por sciencistoj kun enkonduko en la internacian klerigkibernetikan faklingvon 0 1 eo 8 1,0
  30 12 DE_16 Barandovská-Frank
  Frank
  Klerigkibernetika faklingvo kun difinekzercoj de komunikadkibernetikaj fakterminoj 1 1 eo 8 1,0
  30 12 DE_16 Frank Klerigkibernetika Ripetaro: Du elektitaj, klerigkibernetikaj problemkampoj pritraktataj surbaze de kalkulebla ekzemplo 1 2 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau ILo por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau
  Tobias
  ILo por komencantoj 0 2 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau
  Emler
  ILo por progresintoj 0 3 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau
  Dyjak
  Korotkij kurs russkogo jazyka dla govorias^c^ih^
  Enkonduka rapidkurso al rusa lingvo
  0 4 ru 16 2,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau Einführungs-Schnellkurs in die polnische Sprache für Deutschsprachige
  Enkonduka rapidkurso al pola lingvo por germanlingvanoj
  0 5 de 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau Kurs jezyka polskiego dla zaawansowanych
  Perfektiga kurso pri pola lingvo
  0 6 pl 8 1,0
  31 1 BAV_1 Fössmeier Enkonduko al uzado de komputiloj 1 1 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Quednau La Tuttera Teksaj^o 1 2 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Fössmeier Sicherheit in der digitalen Kommunikation - Chiffrierung und Authentisierung
  Sekureco en la dig^ita komunikado - c^ifrado kaj au^tentigado
  1 3 de 12 1,0
  31 1 BAV_1 Quednau
  Döllerer
  Geografische Informationsverarbeitung mit ArcView
  Geografia informprilaborado per ArcView
  1 4 de 24 3,0
  31 1 BAV_1 Jarmark Entwicklung von Multimediapräsentationen
  Evoluigo de plurkanalaj (multimedia) prezentaj^oj
  1 5 de 12 1,0
  31 1 BAV_1 Quednau
  Streckfuß
  Vorstellung fortgeschrittener EDV-Anwendungen: Erstellung von WWW-Seiten, Lernsoftware, GIS am Beispiel von ArcView
  Prezentado de progresintaj komputil-aplikadoj: farado de TTT-pag^oj, lernprogramaro, GIS ekzemple de ArcView
  1 6 de 8 1,0
  31 1 BAV_1 Quednau
  Hamberger
  Döllerer
  GIS/GPS-Praktikum
  Stag^o pri GIS/GPS
  1 7 de 36 4,0
  31 1 BAV_1 Quednau
  Döllerer
  Streckfuß
  Einführung in das Programmieren mit der Computersprache C
  Enkonduko al programado per la komputila lingvo C
  1 9 de 10 1,0
  31 1 BAV_1 Lobin Lingvo-orientiga instruado 1 10 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau Wprowadzenie do nauczania j.obcych z zastosowaniem komputerów
  Enkonduko al per-komputila lingvo-instruado
  1 11 pl 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau Kulturo de slavoj 2 1 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau Trudnos'ci w zaadoptowaniu sie do nowych warunków pracy i zamieszkania
  Problemoj de eniro al novaj log^- kaj laborloko - malfacilaj^o por adapto
  2 2 pl 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau Polskie s'lady w Bawarii
  Polaj spuroj en Bavario
  2 3 pl 8 1,0
  31 1 BAV_1 Engelhardt
  Volna
  Grundlagen der tschechischen Kultur und Sprache
  Fundamentoj de c^eh^aj kulturo kaj lingvo
  2 4 eo/de 4 0,0
  31 1 BAV_1 Macko Dialogiko je la limo de dialektiko 4 1 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Angstl Propozlogiko 4 2 eo 4 0,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau Podstawy ergonomii oraz wprowadzenie do pierwszej pomocy
  Bazaj informoj pri ergonomiko kaj unua helpo
  5 1 pl 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau
  Moczygemba
  Erste Hilfe
  Unua helpo
  5 2 de 12 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau Pierwsza pomoc
  Unua helpo
  5 3 pl 8 1,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau
  Grzebowski
  Retoriko kaj teorio pri decido kaj planado de homaj karieroj 6 1 eo 8 1,0
  31 1 BAV_1 Grzebowski Turismiko ekzemple de Freising, München, Landshut (Bavario) 6 2 eo 24 3,0
  31 1 BAV_1 Lewanderska-Quednau
  S'liwin'ski
  Hnatków
  Etnografio kaj muzeologio 6 3 eo/pl 8 1,0
  32 1 IF_1999 diversaj docentoj PRELEGSERIO de IF_1999 0 1 eo 9 1,0
  32 1 IF_1999 Lewanderska-Quednau La rolo de virinoj en socio, familio kaj politiko 2 1 eo 8 1,0
  32 1 IF_1999 Quednau Aplikado de au^dvidaj kaj plurkanalaj rimedoj en instruado 6 1 eo 8 1,0
  32 2 IF_2000 Frank Lingvoorientiga instruado por infanoj 1 1 eo 8 1,0
  32 2 IF_2000 Barandovská-Frank
  Wandel
  Infanoj, mitoj, rakontoj 2 1 eo 8 1,0
  32 2 IF_2000 De Smet
  Wandel
  Natursciencoj kaj nomenklaturoj 5 1 eo 8 1,0
  40 1 SK_1 Frank
  Nagy
  Nemcová
  Tyblewski
  Konversacia kurso en la internacia lingvo (ILo) de d-ro Esperanto por komencantoj kaj progresintoj 0 1 eo 8 1,0
  40 1 SK_1 Nagy ILo-kurso por komencantoj 0 2 eo 8 1,0
  40 1 SK_1 Frank Propedeu^tiko de la klerigkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  40 1 SK_1 Rosinský Psychotronické prvky v didaktike
  Psikotronikaj elementoj en la didaktiko
  1 2 sk 2 0,0
  40 1 SK_1 Kos^ecký
  Mayer
  Fundamentoj de interlingvistiko 2 1 eo 8 1,0
  40 1 SK_1 Sellin Logiko 2 4 1 eo 8 1,0
  40 1 SK_1 Tyblewski Enkonduko en la kibernetikan pedagogion kaj g^ian internacian faklingvon 6 1 eo 8 1,0
  50 1 RO_3 Poláková Enkonduko en la kibernetikan pedagogion 1 1 eo 8 1,0
  50 1 RO_3 Lobin Kibernetika pedagogio 1 2 eo 8 1,0
  50 1 RO_3 Lobin Perkomputila instruado 1 3 eo 8 1,0
  50 1 RO_3 Dingeldein Interlingvistiko 2 1 eo 8 1,0
  50 2 RO_4 Frank Koherecstrukturo de la klerigkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  50 2 RO_4 Franke Einführung in die Informationsästhetik
  Enkonduko en la informaciestetikon
  1 2 de 8 1,0
  50 2 RO_4 Barandovská-Frank Enkonduko en la interlingvistikon 2 1 eo 8 1,0
  50 2 RO_4 Konnerth
  Barandovská-Frank
  Frank
  Eurologie
  Eu^rologio
  2 2 de 8 1,0
  50 3 RO_5 Faloba ILo por sciencistoj 0 1 eo 8 1,0
  50 3 RO_5 Frank
  Faloba
  Enkonduko en la informaciestetikon 1 1 eo 8 1,0
  50 3 RO_5 Frank Propedeu^tiko de eu^rologio 1 2 eo 16 2,0
  50 3 RO_5 Lobin Perkomputila instruado 1 3 eo 8 1,0
  50 3 RO_5 Cisteian
  Stoia
  Elemente der kybernetischen Pädagogik und ihrer deutschen Fachsprache
  Elementoj de la kibernetika pedagogio kaj g^ia germana faklingvo
  1 4 de 8 1,0
  50 3 RO_5 Cisteian Bazoj de la kibernetika pedagogio kaj de g^ia internacia faklingvo 1 5 eo 8 1,0
  50 3 RO_5 Frank
  Pinter
  Enkonduko en la teorion de la L.O.I. 1 6 eo 8 1,0
  50 3 RO_5 Frank Koherecstrukturo de la klerigkibernetiko 1 7 eo 8 1,0
  50 3 RO_5 Dingeldein Einführung in die mittelhochdeutsche Sprache und Kultur
  Enkonduko en la mezepokajn germanajn lingvon kaj literaturon
  2 1 de 14 1,0
  50 3 RO_5 Angstl Enkonduko en la logikon kun elementoj de s^altalgebro 4 1 eo 8 1,0
  50 4 RO_6 Frank ILo por sciencistoj 0 1 eo 8 1,0
  50 4 RO_6 Frank Komunikadkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  50 4 RO_6 Lobin Perkomputila Instruado 1 2 eo 8 1,0
  50 4 RO_6 Poláková Propedeu^tiko de la klerigscienco prospektiva 1 3 eo 8 1,0
  50 4 RO_6 Faloba
  Frank
  Komunikadkibernetika fakterminologio 1 4 eo 8 1,0
  50 5 RO_7 Frank
  Pinter
  Preparadkurso por Ilo-komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  50 5 RO_7 Frank Prezentado de kelkaj eksperimentoj de la komunikadkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  50 5 RO_7 An Enkonduko en la strukturoj de la c^ina lingvo 2 1 eo 8 1,0
  50 6 RO_9 Faloba
  Ersze
  ILo por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  50 6 RO_9 Pinter ILo por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  50 6 RO_9 Frank Komunikadkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  50 6 RO_9 Frank v-t-didaktiko 1 2 eo 8 1,0
  50 6 RO_9 Lobin Programita instruado 1 3 eo 8 1,0
  50 6 RO_9 Faloba Informacipsikologio 1 4 eo 8 1,0
  50 6 RO_9 Frank
  Pinter
  Propedeu^tiko de la klerigscienco prospektiva 1 5 eo 8 1,0
  50 6 RO_9 Lobin Rechnerunterstützter Unterricht
  komputil-bazita instruado
  1 6 de 8 1,0
  50 6 RO_9 Konnerth Studadeblecoj c^e AIS 4 1 eo 8 1,0
  50 7 RO_10 Stoia
  Ersze
  Ilo por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  50 7 RO_10 Faloba-Mihâescu Ilo por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  50 7 RO_10 Frank Komunikadkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  50 7 RO_10 Frank Koherecstuktoro en kursplanado 1 2 eo 8 1,0
  50 7 RO_10 Lobin Programita instruado 1 3 eo 8 1,0
  50 7 RO_10 Lobin Programmierter Unterricht
  Programita instruado
  1 4 de 8 1,0
  50 7 RO_10 Quednau Enkonduko en la statistikon 5 1 eo 8 1,0
  50 7 RO_10 Quednau Einführung in die Statistik
  Enkonduko en la statistikon
  5 2 de 8 1,0
  50 7 RO_10 Lewanderska-Quednau Bariloj kaj stimulatoroj de eu^ropa integrado 6 1 eo 8 1,0
  50 7 RO_10 Lewanderska-Quednau Slava kulturo kaj g^ia influo al Rumanio 6 2 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Ersze Ilo por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Faloba-Mihâescu Ilo por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Frank Enkonduko en la informacipsikologion 1 1 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Poláková
  Ersze
  Enkonduko en la komunikadkibernetikon 1 2 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Poláková
  Faloba-Mihâescu
  Klerigscienco prospektiva 1 3 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Konnerth Teoria evaluârii
  Evaluigteorio
  1 4 ro 8 1,0
  50 8 RO_11 Petrovic' Enkonduko en la informadikon 1 6 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Petrovic' Datumbazoj (bazaj konceptoj kaj enkonduko al Access) 1 7 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Quednau Enkonduko en la statistikon 5 1 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Quednau Statistiko II 5 2 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Frank Retoriko 6 1 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Lobin Eu^rologio 6 2 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Lobin Eurologie
  Eu^rologio
  6 3 de 8 1,0
  50 8 RO_11 Lewanderska-Quednau Eu^ropa Komunumo I 6 4 eo 8 1,0
  50 8 RO_11 Lewanderska-Quednau Eu^ropa Komunumo II 6 5 eo 8 1,0
  50 9 RO_12 Ersze
  Tanc
  ILo por komencantoj 0 1 ro 8 1,0
  50 9 RO_12 Konnerth ILo por progresintoj 0 2 ro 8 1,0
  50 9 RO_12 Frank Komunikadkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  50 9 RO_12 Frank Enkonduko en la informacipsikologion 1 2 eo 8 1,0
  50 9 RO_12 Faloba-Mihâescu La mezurado de la inteligenckvociento 1 3 ro/eo 8 1,0
  50 9 RO_12 Lobin Eurologie
  Eu^rologio
  6 1 de 8 1,0
  50 10 RO_13 Butan ILo por sciencistoj 0 1 eo 8 1,0
  50 10 RO_13 Quednau Datenbanken
  Datenbankoj
  1 1 de 8 1,0
  50 10 RO_13 Lobin Eu^rologio 6 1 eo 8 1,0
  50 10 RO_13 Lewanderska-Quednau De tradicia kulturo al kulturpolitiko en Nova Eu^ropo 6 2 eo 8 1,0
  50 11 RO_14 Tanc
  Boyadjieva
  ILo por komencantoj 0 1 eo/ro 8 1,0
  50 11 RO_14 Konnerth
  Butan
  ILo por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  50 11 RO_14 Frank Informaciteorio 1 1 eo 8 1,0
  50 11 RO_14 Quednau Enkonduko al datenbankoj 1 2 eo 8 1,0
  50 11 RO_14 Quednau Datenprilaborado per Access 1 3 eo 12 1,0
  50 11 RO_14 Lewanderska-Quednau Eu^ropa kulturo 2 1 eo 16 2,0
  50 11 RO_14 Wickström La rolo de la s^tato en la ekonomio 2 2 eo 12 1,0
  50 11 RO_14 Minnaja Esperantologio - Esperanta literaturo 2 3 eo 8 1,0
  50 11 RO_14 Lobin Eu^rologio 6 1 eo 12 1,0
  50 12 RO_15 Butan ILo por sciencistoj 0 1 eo 16 2,0
  50 12 RO_15 Butan ILo por progresintoj 0 3 eo 9 1,0
  50 12 RO_15 Fössmeier Mas^ina tradukado 1 1 eo 8 1,0
  50 12 RO_15 Fössmeier Maschinelle Übersetzung
  Mas^ina tradukado
  1 2 de 8 1,0
  50 12 RO_15 Frank Informacipsikologio 1 3 eo 8 1,0
  50 12 RO_15 Faloba-Mihâescu Mâsurarea coeficientului de inteligent'â
  Mezurado de la inteligenckoeficiento
  1 4 ro 8 1,0
  50 12 RO_15 Wickström Eu^ropa merkato: Enkonduko en la ekonomikon 2 1 eo 8 1,0
  50 12 RO_15 Leonov Turismo en Eu^ropo 6 1 eo 8 1,0
  50 12 RO_15 Poláková Au^dvidaj komunikiloj 6 2 eo 8 1,0
  50 12 RO_15 Lobin Eu^rologio II 6 3 eo 8 1,0
  50 13 RO_16 Vrâjitoru Exercit'ii de traducere din ILo în românâ si retroversiuni
  Ekzercoj de tradukado de ILo al la rumana kaj inverse
  0 1 ro 8 1,0
  50 13 RO_16 Fössmeier Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj 1 1 eo 8 1,0
  50 13 RO_16 Fössmeier Internationalisierung (Mehrsprachigkeit) von Rechnerprogrammen
  Internaciigo (plurlingveco) de komputilaj programoj
  1 2 de 8 1,0
  50 13 RO_16 Frank Programita instruado 1 3 eo 8 1,0
  50 13 RO_16 Poláková La kulturo de la romaoj 2 1 eo 8 1,0
  50 13 RO_16 Frank Retoriko 6 1 eo 8 1,0
  50 13 RO_16 Leonov Turismo en Eu^ropo. Bulgario - lando de internacia turismo 6 2 eo 8 1,0
  50 14 RO_17 Lobin Eu^ropa kulturo 6 1 eo 8 1,0
  50 14 RO_17 Frank Enkonduko en la retorikan komunikadon 6 2 eo 8 1,0
  60 1 RU_1 Tuh^vatulina Paroliga kurso pri ILo 0 1 eo 8 1,0
  60 1 RU_1 Tuh^vatulina Perfektiga kurso pri ILo 0 2 eo 8 1,0
  60 1 RU_1 S^ilo Psikologio 2 1 eo 8 1,0
  60 1 RU_1 S^ilo Retoriko 6 1 eo 8 1,0
  60 2 RU_3 Maksimova
  Frank
  ILo por sciencistoj 0 1 eo 20 2,0
  60 2 RU_3 Frank Teorio de informacio kaj kodado 1 1 eo 8 1,0
  60 2 RU_3 Frank Enkonduko en la informacipsikologion 1 2 eo 8 1,0
  60 2 RU_3 Frank Klerigkibernetiko 1 3 eo 8 1,0
  60 2 RU_3 Carkova Historio de matematiko 3 1 eo 8 1,0
  70 1 IT_5 Fössmeier Sekureco en komputila komunikado: Legitimado kaj c^ifrado 1 1 eo 8 1,0
  70 1 IT_5 Minnaja C^eneroj por historio de la esperanto-literaturo 2 1 eo 8 1,0
  70 1 IT_5 Corsetti Denaska lingvoakirado kun aparta konsidero de Esperanto - kun enkonduko al g^enerala psih^olingvistiko kaj lingvolernado 2 2 eo 8 1,0
  70 2 IT_7 Fössmeier Eu^ropaj aspektoj de komputil-programado 1 1 eo 8 1,0
  70 2 IT_7 Minnaja Naciismo en Eu^ropo 2 1 eo 8 1,0
  70 2 IT_7 Corsetti C^u ni jam konas nian lingvon antau^ la nasko au^ c^u ni lernas g^in? De la grekoj tra Sankta Augusteno al C^omski kaj poste... 2 2 eo 8 1,0
  70 3 IT_8 Fössmeier Cifereca identeco de homoj kaj aspektoj de komputila sekureco 1 1 eo 8 1,0
  70 3 IT_8 Corsetti Estis iam metodo...: Lernado de fremdaj lingvoj en formalaj kaj naturaj kondic^oj 2 1 eo 8 1,0
  70 3 IT_8 Minnaja Eroj por historio de matematiko 3 1 eo 8 1,0
  80 1 BG_1 Lewanderska-Quednau Polaj lingvo kaj kulturo 2 1 eo 8 1,0
  80 1 BG_1 Petrovna-Uzunova
  Uzunov
  Osnovni principi na pazarnata ikonomika / Osnovnie principi rinochnoj ikonomiki
  Bazaj principoj de la merkat-ekonomio
  2 2 bg/ru 8 1,0
  80 1 BG_1 Kokinov
  Leonov
  Vedenie v politologiata
  Enkonduko en la politologion
  2 3 bg 8 1,0
  80 1 BG_1 Jakubovskaja Rusaj lingvo kaj kulturo / Russkij jazyk i kultura 2 4 eo/ru 8 1,0
  80 1 BG_1 Popov
  Lewanderska-Quednau
  Boyadjieva
  Medicino, ekologio kaj industri-kau^zitaj malsanoj en la nuntempa realeco 5 1 eo 8 1,0
  80 1 BG_1 Lewanderska-Quednau Naturkuracado de antikveco g^is nun 5 2 eo 8 1,0
  80 1 BG_1 Quednau Baza statistika metodaro, Parto I 5 3 eo 8 1,0
  80 1 BG_1 Boyadjieva Biokemio kiel scienco kaj g^ia evoluo 5 4 eo 8 1,0
  80 1 BG_1 Enev
  Stojanov
  Vedenie v turizma
  Enkonduko en la turismikon
  6 1 bg 8 1,0
  80 1 BG_1 Grzebowski
  Timermane
  Turisma geografio 6 2 eo 8 1,0
  80 2 BG_2 Lewanderska-Quednau Politologio en teorio kaj praktiko 2 1 eo 8 1,0
  80 2 BG_2 Popov
  Todorov
  Leonov
  Lewanderska-Quednau
  Teoriaj kaj realaj motivoj por praktikado de Esperanto 2 2 eo 8 1,0
  80 2 BG_2 Lewanderska-Quednau Polaj lingvo kaj kulturo, Parto I / Polski ezik i kultura, C^ast I 2 3 eo/bg 8 1,0
  80 2 BG_2 Lewanderska-Quednau Polaj lingvo kaj kulturo, Parto II / Polski ezik i kultura, C^ast II 2 4 eo/bg 8 1,0
  80 2 BG_2 Saparev Teorija na masovite komunikacii
  Teorio de la amaskomunikado
  2 5 bg 8 1,0
  80 2 BG_2 Petrovna-Uzunova
  Uzunov
  Mikroikonomika
  Mikroekonomiko
  2 6 bg 8 1,0
  80 2 BG_2 Kokinov Osnovni principi na filosofijata
  Bazaj pricipoj de la filozofio
  4 1 bg 8 1,0
  80 2 BG_2 Quednau Baza statistika metodaro, Parto I 5 1 eo 8 1,0
  80 2 BG_2 Leonov Bazaj principoj de scienc-teknika informado 5 2 eo 8 1,0
  80 2 BG_2 Hristov Ikonomika na turizma
  Ekonomiko de la turismo
  6 1 bg 8 1,0
  80 2 BG_2 Stojanov Ekskurzovodstvo
  Ekskursgvidado
  6 2 bg 8 1,0
  80 2 BG_2 Kras^teva Turistic^eska animacija
  Turisma animacio
  6 3 bg 8 1,0
  80 2 BG_2 Enev Turistic^eski resursi
  Turismaj resursoj
  6 4 bg 16 2,0
  80 3 BG_3 Leonov
  Lewanderska-Quednau
  ILo por komencantoj 0 1 eo 8 1,0
  80 3 BG_3 Leonov
  Lewanderska-Quednau
  ILo por progresintoj 0 2 eo 8 1,0
  80 3 BG_3 Leonov Internacia juro 2 1 eo/bg 8 1,0
  80 3 BG_3 Popov
  Leonov
  Quednau
  Lobin
  Historio de la Esperanto-Movado 2 2 eo 8 1,0
  80 3 BG_3 Lewanderska-Quednau
  Stojanov
  Jezyk i kultura polska. Wspólne elementy obydwu kultur polskiej i bul/garskiej
  Polaj lingvo kaj kulturo: komunaj trajtoj de la pola kaj bulgara kulturo
  2 3 pl/bg 8 1,0
  80 3 BG_3 Uzunov Ikonomic^eski teori
  Ekonomikaj teorioj
  2 4 bg 8 1,0
  80 3 BG_3 Uzunov Makro- i mikroikonomika
  Makro- kaj mikroekonomiko
  2 5 bg 8 1,0
  80 3 BG_3 Kokinov Profesionalna etika
  Profesia etiko
  4 1 bg 8 1,0
  80 3 BG_3 Quednau Baza statistika metodaro, Parto II 5 1 eo 8 1,0
  80 3 BG_3 Leonov Bazaj principoj de patent-teknika Informado 5 2 eo/bg 8 1,0
  80 3 BG_3 Lewanderska-Quednau Ergonomio - tradicia kaj nuntempa 6 1 eo 8 1,0
  80 3 BG_3 Lobin Eu^rologio 6 2 eo 8 1,0
  80 3 BG_3 Popov
  Kokinov
  Lewanderska-Quednau
  Lewanderski
  Moraleco, idealo kaj "fair play" en vivo kaj en sporto 6 3 eo/bg 8 1,0
  80 3 BG_3 Hristov Ikonomika na turistic^eskite firmi
  Ekonomiko de la turismaj firmaoj
  6 4 bg 16 2,0
  80 3 BG_3 Krasteva Turistic^eska animacija
  Turisma animacio
  6 5 bg 8 1,0
  80 3 BG_3 Stojanov Organizacija na turistic^eskata dejnost
  Organizado de la turisma agado
  6 6 bg 8 1,0
  510 1 MX_1 Frank Enkonduko en la Internacian Lingvon por scienculoj 0 1 eo 10 1,0
  510 1 MX_1 Raola Introducción al idioma internacional Esperanto
  Enkonduko en la internacian lingvon Esperanto
  0 2 es 11 1,0
  510 1 MX_1 Frank Bazaj nocioj kaj elementaj ekkonoj de la komunikadkibernetiko 1 1 eo 9 1,0
  610 1 KR_1 Frank Informaciteorio kaj komunikadkibernetiko 1 1 eo 8 1,0
  610 1 KR_1 Lee Socialismo kaj ekonomia evoluo 2 1 eo 8 1,0
  610 1 KR_1 Kobayashi Enkonduko al la nova evoluo de la scienco pri menso kaj cerbo 2 2 eo 8 1,0