Kleriginstitucioj de AIS

La Senato de AIS decidis 1993-09-03/1693 pfR adaptigi la regularon a1 novaj bezonoj tiel, ke eblos Por kleriginstitucioj de AIS validu la jenaj principoj.

OProf. Dr.habil. Helmar G. FRANK
1993-09-16/1693pfR
Prezidanto

Teksto publikigita en grkg 35(2), 1994

Aldono lau decido de la 35a senatkunsido - Paderborn 1998-02-18, publ. en grkg 40(2),p. 90
Tiuj kleriginstitucioj, kiuj ne povas au ne volas plenumi punkton 11 de la regularo, povas anstataue sendi kompense kvin el iliaj studentoj al SUS. Anstatau sendi unu studenton al SUS eblas ankau enskribi du studentojn senpere kiel studentojn de AIS, aldone al tiuj postulataj en paragrafo 8 de la regularo pri kleriginstitucioj.