STUDADSESIOJ
organizitaj de AIS

Signifo de la kolumnoj:

KODO NOMO ORG. KAT KOMENCO
FINO
LOKO
KROME 0 1 Kromaj agnoskendaj studunuoj D
SUS_1 1 1 Unua San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1983-12-27
1984-01-07
San Marino (SM)
SUS_2 1 2 Dua San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1985-12-27
1986-01-05
San Marino (SM)
SUS_3 1 3 Tria San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1986-08-30
1986-09-08
San Marino (SM)
SUS_4 1 4 Kvara San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1987-08-29
1987-09-07
San Marino (SM)
SUS_5 1 5 Kvina San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1988-08-27
1988-09-05
San Marino (SM)
SUS_6 1 6 Sesa San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1989-08-26
1989-09-05
San Marino (SM)
PSUS_PL 1 7 Pola Prov-SUS (3a Pola Studadsesio) AIS D 1990-02-18
1990-02-25
Białystok (PL)
SUS_7 1 8 Sepa San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1990-09-01
1990-09-10
San Marino (SM)
SUS_8 1 9 Oka San-Marineca Universitata Semajno (4a Pola Studadsesio) AIS D 1990-09-14
1990-09-25
Białystok (PL)
SUS_9 1 10 Naŭa San-Marineca Universitata Semajno (5a Pola Studadsesio) AIS D 1991-02-24
1991-03-03
Białystok (PL)
SUS_10 1 11 Deka San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1991-08-30
1991-09-09
San Marino (SM)
PSUS_RO 1 12 Rumana Prov-SUS (1a Rumana Studadsesio) AIS D 1991-10-07
1991-10-11
Sibiu (RO)
PSUS_CS 1 13 Ĉeĥoslovaka Prov-SUS AIS D 1992-03-27
1992-04-04
Brandys n. L. (CS)
SUS_11 1 14 Dekunua San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1992-08-29
1992-09-06
San Marino (SM)
SUS_12 1 15 Dekdua San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1993-08-28
1993-09-05
San Marino (SM)
SUS_13 1 16 Dektria San-Marineca Universitata Semajno AIS D 1994-08-27
1994-09-04
San Marino (SM)
SUS_14 1 17 Dekkvara San-Marineca Universitata Semajno (2a Rumana Studadsesio) AIS D 1994-09-25
1994-10-03
Sibiu (RO)
SUS_15 1 18 Dekkvina San-Marineca Universitata Semajno (1a Itala Studadsesio) AIS D 1995-08-26
1995-09-03
San Marino (SM)
PSUS_SK 1 19 Slovaka Prov-SUS (2a Slovaka Studadsesio) AIS D 1996-03-01
1996-03-08
Nitra (SK)
SUS_16 1 20 Deksesa San-Marineca Universitata Semajno (AISIKU_1996) AIS
UEA
D 1996-07-22
1996-07-31
Praha (CZ)
SUS_17 1 21 Deksepa San-Marineca Universitata Semajno (2a Itala Studadsesio) AIS D 1996-08-31
1996-09-06
San Marino (SM)
SUS_18 1 22 Dekoka San-Marineca Universitata Semajno (3a Itala Studadsesio) AIS D 1997-08-30
1997-09-05
San Marino (SM)
PSUS_RU 1 23 Rusa Prov-SUS (2a Rusa Studadsesio) AIS D 1998-03-22
1998-03-29
Moskva (RU)
SUS_19 1 24 Deknaŭa San-Marineca Universitata Semajno (4a Itala Studadsesio) AIS D 1998-08-29
1998-09-04
San Marino (SM)
SUS_20 1 25 Dudeka San-Marineca Universitata Semajno (15a Pola Studadsesio) AIS
ISTK
D 1999-05-01
1999-05-09
Bydgoszcz (PL)
SUS_21 1 26 Dudekunua San-Marineca Universitata Semajno (6a Itala Studadsesio) AIS D 1999-08-28
1999-09-03
San Marino (SM)
SUS_22 1 27 Dudekdua San-Marineca Universitata Semajno AIS D 2000-06-11
2000-06-15
Hradec Králové (CZ)
SUS_23 1 28 Dudektria San-Marineca Universitata Semajno (8a Rumana Studadsesio) AIS D 2000-09-22
2000-10-01
Sibiu (RO)
SUS_24 1 29 Dudekkvara San-Marineca Universitata Semajno (20a Pola Studadsesio) AIS
ISTK
D 2001-09-21
2001-09-27
Bydgoszcz (PL)
SUS_25 1 30 Dudekkvina San-Marineca Universitata Semajno (3a Slovaka Studadsesio) AIS D 2002-08-30
2002-09-07
Nitra/Komárno (SK)
SUS_26 1 31 Dudeksesa San-Marineca Universitata Semajno (9a Itala Studadsesio) AIS D 2003-08-30
2003-09-06
San Marino (SM)
PSUS_BG 1 32 Bulgara Prov-SUS (4a Bulgara Studadsesio) AIS
IUK
D 2003-09-16
2003-09-24
Karlovo (BG)
SUS_27 1 33 Dudeksepa San-Marineca Universitata Semajno (4a Slovaka Studadsesio) AIS
LEUKAIS
D 2004-08-26
2004-09-06
Komárno (SK)
SUS_28 1 34 Dudekoka San-Marineca Universitata Semajno (5a Bulgara Studadsesio) AIS
IUK
D 2005-08-21
2005-08-28
Karlovo (BG)
SUS_29 1 35 Dudeknaŭa San-Marineca Universitata Semajno (5a Slovaka Studadsesi AIS
LEUKAIS
D 2006-08-27
2006-09-03
Komárno (SK)
SUS_30 1 36 Trideka San-Marineca Universitata Semajno (10a Itala Studadsesio) AIS D 2007-09-02
2007-09-08
San Marino (SM)
SUS_31 1 37 Tridekunua San-Marineca Universitata Semajno (11a Itala Studadsesio) AIS A 2009-09-07
2009-09-11
Rimini (IT)
PSUS_BA 1 37 Bosnia Prov-SUS (1a Bosnia Studadsesio) AIS D 2008-08-30
2008-09-06
Banja Luka (BA)
K_SUS_20 2 25 Kromkursoj dum SUS_20 AIS
ISTK
D 1999-05-01
1999-05-09
Bydgoszcz (PL)
K_SUS_21 2 26 Kromkursoj dum SUS_21 AIS D 1999-08-30
1999-09-02
Rimini (IT)
K_SUS_24 2 29 Kromkursoj dum SUS_24 AIS
ISTK
D 2001-09-21
2001-09-27
Bydgoszcz (PL)
K_SUS_27 2 33 Kromkursoj dum SUS_27 AIS
LEUKAIS
D 2004-08-26
2004-09-06
Komárno (SK)
K_SUS_28 2 34 Kromkursoj dum SUS_28 AIS
IUK
D 2005-08-21
2005-08-28
Karlovo (BG)
K_SUS_29 2 35 Kromkursoj dum SUS_29 D 2006-08-27
2006-09-03
Komárno (SK)
K_SUS_31 2 37 Kromkursoj dum SUS_20 AIS B 2009-09-07
2009-09-11
Rimini (IT)
BUS_1 3 1 Unua Bakalaŭriga Universitata Semajno (12a Pola Studadsesio) AIS
ISTK
D 1997-04-26
1997-05-04
Bydgoszcz (PL)
BUS_2 3 2 Dua Bakalaŭriga Universitata Semajno (14a Pola Studadsesio) AIS
ISTK
D 1998-04-25
1998-05-03
Bydgoszcz (PL)
BUS_3 3 3 Tria Bakalaŭriga Universitata Semajno (17a Pola Studadsesio) AIS
ISTK
D 2000-04-29
2000-05-07
Bydgoszcz (PL)
BUS_4 3 4 Kvara Bakalaŭriga Universitata Semajno (22a Pola Studadsesio) AIS
ISTK
D 2002-09-21
2002-09-27
Bydgoszcz (PL)
BUS_5 3 5 Kvina Bakalaŭriga Universitata Semajno (23a Pola Studadsesio) AIS D 2004-09-22
2004-09-28
Lublin (PL)
BUS_6 3 6 Sesa Bakalaŭriga Universitata Semajno (24a Pola Studadsesio) AIS
ISTK
D 2006-03-31
2006-04-09
Bydgoszcz (PL)
K_BUS_1 4 1 Kromkursoj dum BUS_1 AIS
ISTK
D 1997-04-26
1997-05-04
Bydgoszcz (PL)
K_BUS_2 4 2 Kromkursoj dum BUS_2 AIS
ISTK
D 1998-04-25
1998-05-03
Bydgoszcz (PL)
K_BUS_3 4 3 Kromkursoj dum BUS_3 AIS
ISTK
D 2000-04-29
2000-05-07
Bydgoszcz (PL)
K_BUS_4 4 4 Kromkursoj dum BUS_4 AIS
ISTK
D 2002-09-21
2002-09-29
Bydgoszcz (PL)
K_BUS_6 4 6 Kromkursoj dum BUS_6 AIS
ISTK
D 2006-03-31
2006-04-09
Bydgoszcz (PL)
VIRT_2004 9 1 Virtualaj kursoj de AIS dum la studjaro 2004/05 AIS D 2004-09-07
2005-08-28
VIRT_2005 9 2 Virtualaj kursoj de AIS dum la studjaro 2005/06 AIS D 2005-08-29
2006-09-03
VIRT_2006 9 3 Virtualaj kursoj de AIS dum la studjaro 2006/07 AIS D 2006-09-04
2007-09-08
VIRT_2007 9 4 Virtualaj kursoj de AIS dum la studjaro 2007/08 AIS D 2007-09-09
2008-09-06
VIRT_2008 9 5 Virtualaj kursoj de AIS dum la studjaro 2008/09 AIS D 2008-09-07
2009-09-11
VIRT_2009 9 6 Virtualaj kursoj de AIS dum la studjaro 2009/10 AIS B 2009-09-12
2010-09-11
AISIKU_1995 10 1 Internacia Kongresa Universitato 1995 (1a Finna Studadsesio) AIS
UEA
D 1995-07-22
1995-07-29
Tampere (FI)
AISIKU_1998 10 2 Internacia Kongresa Universitato 1998 (1a Franca Studadsesio) AIS
UEA
D 1998-08-02
1998-08-07
Montpellier (FR)
AISIKU_1999 10 3 Internacia Kongresa Universitato 1999 (11a Germana Studadsesio) AIS
UEA
D 1999-07-31
1999-08-07
Berlin (DE)
AISIKU_2000 10 4 Internacia Kongresa Universitato 2000 (1a Izraela Studadsesio) AIS
UEA
D 2000-07-25
2000-08-01
Tel Aviv (IL)
AISIKU_2002 10 5 Internacia Kongresa Universitato 2002 (1a Brazila Studadsesio) AIS
UEA
D 2002-08-03
2002-08-10
Fortaleza (BR)
AISIKU_2003 10 6 Internacia Kongresa Universitato 2003 (1a Sveda Studadsesio) AIS
UEA
D 2003-07-26
2003-08-02
Göteborg (SE)
AISIKU_2005 10 7 Internacia Kongresa Universitato 2005 (1a Litova Studadsesio) AIS
UEA
D 2005-07-23
2005-07-30
Vilnius (LT)
AISIKU_2006 10 8 Internacia Kongresa Universitato 2006 (10a Itala Studadsesio) AIS
UEA
D 2006-08-01
2006-08-03
Firenze (IT)
AISIKU_2007 10 9 Internacia Kongresa Universitato 2007 (1a Japana Studadsesio) AIS
UEA
D 2007-08-04
2007-08-11
Yokohama (JP)
AISIKU_2008 10 10 Internacia Kongresa Universitato 2008 (1a Nederlanda Studadsesio) AIS
UEA
D 2008-07-19
2008-07-26
Rottardam (NL)
AISIKU_2009 10 11 Internacia Kongresa Universitato 2009 (34a Pola Studadsesio) AIS
UEA
B 2009-07-25
2009-08-01
Bialystok (PL)
IVU_1 13 1 Unua Internacia Vintra Universitato (17a Germana Studadsesio) AIS
IF
D 2007-12-27
2008-01-03
Düsseldorf (DE)
IVU_2 13 2 Dua Internacia Vintra Universitato (18a Germana Studadsesio) AIS
IF
D 2008-12-27
2009-01-03
Düsseldorf (DE)
AISILEI_200 15 1 AIS-kursoj dum la 42-a ILEI-konferenco (33a Pola Studadsesio) AIS
ILEI
B 2009-07-18
2009-07-24
Kraków (PL)
PL_1 20 1 Unua Pola Studadsesio AIS D 1988-05-02
1988-05-08
Krynica (PL)
PL_2 20 2 Dua Pola Studadsesio AIS D 1989-05-15
1989-05-28
Krynica (PL)
PL_7 20 3 Sepa Pola Studadsesio AIS D 1992-05-16
1992-05-23
Krynica (PL)
PL_8 20 4 Oka Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 1994-05-01
1994-05-06
Bydgoszcz (PL)
PL_9 20 5 Naŭa Pola Studadsesio AIS D 1994-05-13
1994-05-20
Krynica (PL)
PL_10 20 6 Deka Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 1995-04-28
1995-05-03
Bydgoszcz (PL)
PL_11 20 7 Dekunua Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 1996-04-27
1996-05-25
Bydgoszcz/Staszów (PL)
PL_13 20 8 Dektria Pola Studadsesio AIS D 1997-05-24
1997-05-29
Kraków (PL)
PL_16 20 9 Deksesa Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 1999-09-25
1999-10-03
Bydgoszcz (PL)
PL_18 20 10 Dekoka Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 2000-09-23
2000-10-01
Bydgoszcz/Poznań (PL)
PL_19 20 11 Deknaŭa Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 2001-04-28
2001-05-06
Bydgoszcz (PL)
PL_21 20 12 Dudekunua Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 2002-04-25
2002-05-05
Bydgoszcz (PL)
PL_25 20 13 Dudekkvina Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 2006-09-22
2006-09-29
Bydgoszcz (PL)
PL_26 20 14 Dudeksesa Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 2007-03-23
2007-04-01
Bydgoszcz (PL)
PL_29 20 16 Dudeknaŭa Pola Studadsesio AIS
ISTK
D 2007-10-25
2007-10-30
Bydgoszcz (PL)
SSS_1 21 1 Unua Suprasilezia Studadsesio (6a Pola Studadsesio) AIS
USl
D 1992-02-26
1992-03-12
Sosnowiec (PL)
SSK_1 21 2 Kromstudado organizita de la Suprasilezia Branĉo de AIS AIS
USl
PSl
D 1991-10-01
1992-06-30
Suprasilezio (PL)
SSS_2 21 3 Dua Silezia Studadsesio (27a Pola Studadsesio) AIS
FAM
D 2007-07-07
2007-07-15
Cieszyn (PL)
SSS_3 21 4 Tria Silezia Studadsesio (30a Pola Studadsesio) AIS D 2007-11-09
2007-11-17
Gliwice/Cieszyn (PL)
SSS_4 21 5 Kvara Silezia Studadsesio (31a Pola Studadsesio) AIS
FAM
D 2008-05-13
2008-05-21
Cieszyn/Mikołów(PL)
SSS_5 21 6 Kvina Silezia Studadsesio (32a Pola Studadsesio) AIS D 2008-11-04
2008-11-18
Gliwice/Katowice/Cie(PL)
DE_1 30 1 Unua Germana Studadsesio AIS
IfK
InBIT
D 1988-03-25
1988-03-27
Paderborn (DE)
DE_2 30 2 Dua Germana Studadsesio AIS
IfK
InBIT
D 1988-05-06
1988-05-08
Paderborn (DE)
DE_3 30 3 Tria Germana Studadsesio AIS
IfK
InBIT
D 1988-07-15
1988-07-17
Paderborn (DE)
DE_4 30 4 Kvara Germana Studadsesio AIS
IfK
InBIT
D 1989-01-03
1989-01-06
Paderborn (DE)
DE_5 30 5 Kvina Germana Studadsesio AIS
InBIT
D 1991-03-17
1991-03-23
Berlin (DE)
DE_6 30 6 Sesa Germana Studadsesio AIS
IfK
D 1994-03-27
1994-04-12
Paderborn (DE)
DE_7 30 7 Sepa Germana Studadsesio AIS
IfK
D 1995-03-27
1995-03-31
Paderborn (DE)
DE_8 30 8 Oka Germana Studadsesio AIS
IfK
D 1996-02-15
1996-02-18
Paderborn (DE)
DE_9 30 9 Naŭa Germana Studadsesio AIS
IfK
D 1998-02-13
1998-02-18
Paderborn (DE)
DE_14 30 10 Dekkvara Germana Studadsesio (Kompaktstudientagung mit bildungskyberne AIS
IfK
edUko
EK
D 2005-01-06
2005-01-08
Paderborn (DE)
DE_15 30 11 Dekkvina Germana Studadsesio (Kompaktstudientagung mit bildungskyberne AIS
IfK
edUko
EK
D 2006-02-02
2006-02-04
Paderborn (DE)
DE_16 30 12 Deksesa Germana Studadsesio (Kompaktstudientagung mit bildungskybernet AIS
edUko
D 2006-06-30
2006-07-08
Paderborn (DE)
BAV_1 31 1 Unua Bavara Studadsesio (10a Germana Studadsesio) AIS
LMU_6
D 1998-10-10
1998-10-20
Freising (DE)
IF_1999 32 1 Studadsesio dum la Internacia Festivalo 1999/2000 (12a Germana Studads AIS
IF
D 1999-12-27
2000-01-03
Münster (DE)
IF_2000 32 2 Studadsesio dum la Internacia Festivalo 2000/2001 (13a Germana Studads AIS
IF
D 2000-12-28
2001-01-02
Trier (DE)
SK_1 40 1 Unua Slovaka Studadsesio AIS D 1994-10-05
1994-10-08
Nitra (SK)
RO_3 50 1 Tria Rumana Studadsesio AIS D 1996-10-07
1996-10-11
Sibiu (RO)
RO_4 50 2 Kvara Rumana Studadsesio AIS D 1997-07-06
1997-07-10
Sibiu (RO)
RO_5 50 3 Kvina Rumana Studadsesio AIS D 1997-09-07
1997-10-08
Sibiu (RO)
RO_6 50 4 Sesa Rumana Studadsesio AIS
AISR
ULBS
D 2000-03-04
2000-03-11
Sibiu (RO)
RO_7 50 5 Sepa Rumana Studadsesio AIS D 2000-09-19
2000-09-23
Sibiu (RO)
RO_9 50 6 Naŭa Rumana Studadsesio AIS
ULBS
AIS_RO
D 2001-03-19
2001-03-24
Sibiu (RO)
RO_10 50 7 Deka Rumana Studadsesio AIS
ULBS
AIS_RO
D 2001-10-13
2001-10-19
Sibiu (RO)
RO_11 50 8 Dekunua Rumana Studadsesio AIS
ULBS
AIS_RO
D 2002-03-02
2002-03-08
Sibiu (RO)
RO_12 50 9 Dekdua Rumana Studadsesio AIS
ULBS
AIS_RO
D 2002-10-04
2002-10-11
Sibiu (RO)
RO_13 50 10 Dektria Rumana Studadsesio AIS
ULBS
AIS_RO
D 2003-02-22
2003-02-25
Sibiu (RO)
RO_14 50 11 Dekkvara Rumana Studadsesio AIS
DAI-ULBS
AIS_RO
D 2003-09-24
2003-10-11
Sibiu (RO)
RO_15 50 12 Dekkvina Rumana Studadsesio AIS
DAI-ULBS
AIS_RO
D 2004-02-19
2004-03-06
Sibiu (RO)
RO_16 50 13 Deksesa Rumana Studadsesio AIS
DAI-ULBS
AIS_RO
D 2005-05-12
2005-05-22
Sibiu (RO)
RO_17 50 14 Deksepa Rumana Studadsesio AIS
DAI-ULBS
AIS_RO
D 2006-03-02
2006-03-12
Sibiu (RO)
RU_1 60 1 Unua Rusa Studadsesio AIS
EJU
OES
D 1997-08-02
1997-08-10
Moskva (RU)
RU_3 60 2 Tria Rusa Studadsesio AIS
RF_MGIU
D 2003-11-20
2003-12-10
Roslavl (RU)
IT_5 70 1 Kvina Itala Studadsesio AIS
IEJ
D 1999-03-31
1999-04-06
Bellaria (IT)
IT_7 70 2 Sepa Itala Studadsesio AIS
IEJ
D 2000-04-19
2000-04-25
Cavallino (IT)
IT_8 70 3 Oka Itala Studadsesio AIS
IEJ
D 2003-04-17
2003-04-22
Savona (IT)
BG_1 80 1 Unua Bulgara Studadsesio AIS
ISTK_BG
ESPINF
D 1999-04-17
1999-04-25
Karlovo (BG)
BG_2 80 2 Dua Bulgara Studadsesio AIS
IUK
AIS_BG
PU
AZB
D 2000-03-02
2000-03-12
Karlovo (BG)
BG_3 80 3 Tria Bulgara Studadsesio AIS
IUK
AZB
D 2001-04-07
2001-04-24
Karlovo (BG)
MX_1 510 1 Unua Meksika Studadsesio AIS
AIS_MX
D 2000-04-13
2000-04-23
Celaya (MX)
KR_1 610 1 Unua Korea Studadsesio dum la 3-a Azia Kongreso de Esperanto AIS D 2002-08-23
2002-08-26
Seoul (KR)