Kursoj el la instruteko de AIS
ofertitaj en la studjaro 2011/12

La aliro al la retkursoj de AIS - inkluzive de kursfina ekzameno por akiri ateston de AIS - estas senkosta. (Tamen ni ĝojus ricevi mallongan mesaĝon pri via kurspartopreno)
Se vi volas fari ekzamenon, bv. anonci tion al la ekzamenofico kaj al la aŭtoro (resp. ekzamenanto) de la respektiva kurso plejeble baldaŭ, plej malfrue 4 semajnojn antaŭ la antaŭvidata ekzameno.
Se la dato kaj/aŭ loko antaŭvidita por la kursfina ekzameno ne konvenas al vi, bv. turni vin al la aŭtoro kaj demandu, ĉu kroma ekzameno eblos.

Der Zugang zu den virtuellen Kursen der AIS - einschließlich der Kursabschlussprüfung zum Erwerb eines Leistungsscheins der AIS - ist kostenfrei. (Trotzdem würden wir uns über eine kurze Rückmeldung freuen)
Falls Sie eine Prüfung machen wollen, teilen Sie dies bitte dem Prüfungsamt und dem Autor (bzw. Prüfer) des entsprechenden Kurses möglichst früh, spätestens 4 Wochen vor dem geplanten Prüfungstermin, mit.
Falls das Datum und/oder der Ort der Prüfung für Sie nicht geeignet sind, fragen Sie bitte den Prüfer, ob ein anderer Termin möglich ist.


(*) La kurso estas unu de la "KlerigKibernetikaj KernKursoj (KKKK), kies koherecstrukturon vi vidas ĉi-tie